Case study czyli analiza danego przypadku. W tym dziale będziemy przedstawiać krok po kroku przykłady różnych przedsięwzięć.