fbpx

46% mikroprzedsiębiorców odczuło spadek obrotów

Cit Handlowy i Fundacja Kronenberga przeprowadziły prowizoryczne badanie na skromnej próbie 300 przedsiębiorców, z którego wynika, że w polskiej gospodarce nie dzieje się dobrze.

Czy krótkie 10-minutowe wywiady ujawniają aktualny stan polskiej gospodarki, czy może raczej przeciętne nastroje przedsiębiorców?

 

To pytanie zawsze rodzi się, gdy widzimy wyniki wewnętrznie sprzecznych badań lub też takich, które zwyczajnie nie zgadzają się z innymi ogólnie dostępnymi statystykami.

 

Aktualne dane z GUS wskazują na głęboki spadek wzrostu gospodarczego w Polsce z tendencją do możliwego wejścia w kryzys. A jak widzą to mikroprzedsiębiorcy?

 

Poniższy slajd pokazuje, że więcej dzieje się złego niż dobrego. Blisko połowa respondentów twierdzi, że odczuła spadek obrotów/zysków/dochodów. Ponad co trzeci deklarował redukcję kosztów zatrudnienia, zaś blisko co trzeci stwierdził, że odczuł spadek liczby klientów.

 

Brzmi dość dramatycznie, ale gdy zerkniemy na poniższą segmentację to okaże się, że liczba przedsiębiorców w kłopotach spadnie z 46% do 26%. Co więcej, odsetek mikroprzedsiębiorców nastawionych na rozwój jest większy, bo wynosi 27%.

 

Skoro zdiagnozowaliśmy chorobę – pora na kurację. Poniżej najczęstsze metody działań antykryzysowych. Nie wygląda to zbyt dobrze – cięcia, cięcia i jeszcze raz cięcia. Nowe lepsze produkty i usługi na szarym końcu.

Drodzy mikroprzedsiębiorcy, tak się nie da wyjść z kryzysu!

 

1 komentarz

  1. Krzysztof Płaneta 10-07-2013

Zostaw odpowiedź