fbpx
cafe allegro na facebooku

Allegro zmieni regulamin dotyczący sprzedaży e-papierosów

15 lipca br. wchodzi w życie aktualizacja regulaminu Allegro. Zmiany maja związek z apelem, jaki na początku czerwca wystosowały do zarządu Grupy Allegro stowarzyszenia eSmoking Association oraz STEP, skupiające polskie firmy branży e-papierosów, wzywający spółkę do wycofania ze sprzedaży aukcyjnej nikotynowych płynów do e-papierosów nieposiadających odpowiednich oznaczeń.

W apelu, wystosowanym do Grupy Allegro wspomniane stowarzyszenia zwróciły uwagę na to, że

widniejące w serwisie Allegro.pl oraz w serwisie Olx.pl oferty sprzedaży budzą uzasadnione wątpliwości, co do zgodności oferowanych produktów z rozporządzeniami REACH i CLP, ze względu na widoczny brak odpowiednich oznaczeń i informacji na opakowaniach. Jeśli zaś oferowany produkt nie spełnia wspomnianych wymogów, należy uznać go za produkt niebezpieczny i jako taki nie powinien być dopuszczony do sprzedaży na którymkolwiek z wymienionych serwisów.

Zwrócono również uwagę na nieskrępowany dostęp do e-papierosów dla osób niepełnoletnich:

Warto wskazać również, że opisane wyżej produkty mogą być bez trudu nabyte przez osoby poniżej 18 roku życia, np. korzystające z konta typu „Junior”. Sytuacja taka nie tylko potęguje opisane wyżej zagrożenie towarem niebezpiecznym, ale również przyczynia się do upowszechniania wśród osób niepełnoletnich korzystania z elektronicznych papierosów, czemu Stowarzyszenie na rzecz e-palenia kategorycznie się sprzeciwia.

Zawarto w nim również dwa zalecenia do właściciela serwisów allegro.pl i olx.pl:

W związku z powyższym apelujemy do Grupy Allegro sp. z o.o. o przestrzeganie regulaminu serwisów Allegro.pl i Olx.pl oraz podjęcie pilnych działań zmierzających do:

– zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów i zaprzestania nieskrępowanej sprzedaży substancji niebezpiecznych;

– weryfikacji założeń dostępności ofert z kategorii „e-papierosy” dla osób poniżej 18 roku życia.

Grupa Allegro odpowiedziała na ten apel. W efekcie postulatów, wysuniętych w przytoczonym apelu, od 15 lipca br. w regulaminie Allegro zostanie wprowadzona stosowna aktualizacja: użytkownicy konta Junior, czyli osoby niepełnoletnie, nie będą mogły kupować i sprzedawać produktów w kategorii e-papierosy i akcesoria.

Elektroniczne papierosy są relatywnie nowym produktem konsumenckim alternatywnym do wyrobów tytoniowych. Według danych eSmoking Association i STEP w Polsce elektroniczne papierosy używa obecnie ponad 1,5 mln osób. Wartość rynku detalicznego szacuje się na ok. 0,65 mld zł. W serwisie Allegro dostępnych jest ponad 15.000 aukcji płynów nikotynowych do napełniania papierosów.

Zostaw odpowiedź