fbpx

Analiza danych z Google Adsense przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych

Google Adsense jest serwisem reklamowym obsługiwanym przez Google Inc., który odpowiada za emisję na stronach WWW reklam tekstowych, wideo oraz bannerów reklamowych. Google Adsense jest zintegrowaną platformą, zapewniającą swoim klientom dostarczenie szeregu danych surowych oraz zagregowanych, umożliwiając zaawansowaną analizę zarobków.

Co szczególnie użyteczne dla korzystających z usługi Google Adsense, producent zapewnia możliwość generowania raportów pobieranych w crossplatformowym rozszerzeniu .csv, w których możemy zapoznać się z danymi zagregowanymi na poziomie pojedynczego dnia. Dzięki temu istnieje możliwość tworzenia raportów i dokonywania własnych analiz kampanii reklamowych.

Aby wykonać pierwszą analizę naszych zarobków, powinniśmy się zalogować do konta Google Adsense. Po zalogowaniu wyświetlona zostanie strona główna, na której mamy okazję zapoznać się między innymi z szacowanymi oraz ostatecznymi zarobkami w wybranym przedziale czasowym. Raport przedstawiony jest w postaci wykresu oraz wskaźników liczbowych. Wybierzmy opcję „Wyświetl pełne raporty” (zwizualizowane na screenie), aby przełączyć się na widok, umożliwiający bardziej zaawansowaną analizę.

Poinformuje nas on o szacunkowych zarobkach, wyświetleniach strony, kliknięciach w reklamy oraz współczynnikach CTR, CPC i RPM. Dzięki modyfikacji zakresu czasowego analizy możemy manipulować datami przedstawianych danych (wizualizacja na screenie poniżej).

Ustawmy interesującą nas datę analizy. Następnie w zakładce po lewej stronie wybierzmy jedną z interesujących nas opcji (całe konto według dnia, całe konto według tygodnia oraz całe konto według miesiąca). W zależności od wybranej opcji dostaniemy dane o zdefiniowanym poziomie szczegółowości. Następnie kliknijmy przycisk “Eksportuj do pliku Excel CSV”

Tak wygenerowany raport będzie zawierał całościowe dane, z którymi mieliśmy możliwość zapoznania się z poziomu serwisu WWW, jednak w postaci pobranych na dysk twardy i o rozszerzeniu CSV (wartości separowane przecinkiem). Dzięki temu jest możliwość ich importu do podstawowych arkuszy kalkulacyjnych oraz programów do statystycznej analizy danych. Po otworzeniu pliku przy użyciu MS Excela otrzymamy arkusz z następującymi informacjami: data (w zależności od wyboru opcji czasowej może być to data lub przedział czasowy: tygodniowy lub miesięczny), ilość wyświetleń stron, kliknięcia, CTR, CPC oraz RPM strony a także szacunkowe zarobki (trzy ostatnie wartości podane są w walucie Euro).

Aby dokonać analizy, na początku powinniśmy sformatować dane do widoku tabeli poprzez opcję Narzędzia główne -> Formatuj jako tabelę. Przed wybraniem tej opcji musimy zaznaczyć całość interesującego nas zakresu tabeli, określić jej layout i ostatecznie poinformować panel, że nasza tabela posiada nagłówki (wizualizacja poniżej).

Dzięki temu zyskujemy możliwość sortowania danych po wartościach liczbowych rosnąco lub malejąco. Da nam to obraz tego, w jakim okresie nasze zyski z reklam były największe, kiedy zaś niższe aniżeli statystyczne (przykład sortowania zobrazowany jest na screenie poniżej).

Dzięki poleceniu SUMA:(wartosc1;wartosc2) możemy agregować wartości, które po wykonaniu operacji będą zgadzać się za dany okres z wartościami z panelu głównego z kokpitu. Oprócz prostego polecenia SUMY, możemy również zastosować między innymi: MEDIANA , ŚREDNIA, KWARTYL, MAX, MIN, będących podstawowymi danymi opisowymi, informującymi nas o analizowanym zdarzeniu reklamowym. Do każdej z tych funkcji MS Excel proponuje podpowiedź, dzięki czemu ich składni nie trzeba znać na pamięć.

Cenną możliwością jest także przeliczenie zarobków na walutę PLN poprzez pomnożenie wyniku działań SUMA przez aktualny kurs EURO/PLN.

Po zaznaczeniu interesujących nas danych możemy wygenerować jeden z kilkudziesięciu oferowanych przez program wykresów. Po zaznaczeniu danych klikamy opcje wstawianie -> i wybieramy wykres (później istnieje możliwość edycji wykresu oraz danych).

W przypadku wprowadzania zmian na stronie, które mogą pośrednio lub bezpośrednio wpłynąć na wyświetlenia reklam lub ich odbiór (mierzony np. CTRem), warto cyklicznie, lub w trybie doraźnym, monitorować w powyższy sposób parametry związane z zarobkami. Dzięki temu możemy nie skazywać się na odczyt danych wprost serwowanych przez Google Inc., ale, pobierając wartości, na własną rękę je analizować. Podstawowym narzędziem do tego służącym jest Excel a także jego open-sourcowy odpowiednik: OpenOffice Calc i dwa inne darmowe programy: R oraz Grelt. Bardzo zaawansowanymi ale jednocześnie płatnymi środowiskami do analizy pozostają również SPSS oraz Statistica, dające możliwość nie tylko wykonywania analiz statycznych, ale również różnego rodzaju testów parametrycznych oraz nieparametrycznych a także prognoz dotyczących zarobków.

Autor: http://www.datalab.pl/

Zostaw odpowiedź