fbpx

Autor: Andrzej Lemański

Celem tworzenia blogów korporacyjnych związanych z promowaniem działań firmy w Internecie jest przekazywanie klientom informacji o nabywanych przez nich produktach, pozycjonowanie firmy lub też budowanie więzi z klientami.
Blogosfera to ogół treści funkcjonujących w formie blogów, z dodatkiem platform i narzędzi umożliwiających to funkcjonowanie oraz ich struktury - sieci wzajemnych powiązań. Światowa blogosfera osiągnęła fazę dojrzałości, która …
Na Facebooku widoczne są profile reklamowe zarówno o charakterze informacyjno-rozrywkowym jak i wizerunkowo-sprzedażowym. Przykładem przedsiębiorstwa, które posiada profil reklamowy o charakterze informacyjno-rozrywkowym jest Tesco.