fbpx

Badania: e-cross border coraz ważniejsze – Holendrzy romansują z Francuzami

Wspólny cyfrowy rynek, o który zabiega Komisja Europejska powoli staje się faktem.

Jak donoszą badania Markt Monitor stowarzyszenia Thuiswinkel, które skupia podmioty e-commerce obecne na holenderskim rynku, lokalni klienci coraz chętniej zaglądają do sklepów z państw ościennych i nie tylko. Dotychczas Holendrzy, podobnie jak Polacy gustowali głównie w zakupach w chińskich sklepach internetowych. Do tego chętnie zaglądali do Niemców, którzy zgarnęli 17 procent wszystkich zakupów zagranicznych z Holandii (czyli blisko dwa razy mniej niż liderujących Chińczycy).

Czarnym koniem zestawienia okazała się Francja, gdize Holendrzy wydali aż o blisko 85 procent więcej niż rok temu. Pomimo to, trzecie miejsce e-sklepów z Wielkiej Brytanii pozostało niezagrożone (z 14 procentowym udziałem w zamówieniach zagranicznych Holendrów). Wśród wyraźnie rosnących rynków jest także Hiszpania, która chociaż relatywnie niewiele wnosi do zestawienia do podwoiła swój udział z 2 do 4 procent.

Wszystko to pokazuje, że jeden z priorytetów Komisji Europejskiej, a wręcz oczko w głowie w postaci wspólnego rynku cyfrowego, zaczyna funkcjonować coraz lepiej. Strategia dotycząca Wspólnego Rynku Cyfrowego została przyjęta stosunkowo niedawno, bo w 2015 roku, ale powyższe statystyki pokazują mądrą dalekowzroczność unijnych urzędników.

Przypomnijmy o jakie założenia chodzi.

 

I FILAR: ZAPEWNIENIE KONSUMENTOM I PRZEDSIĘBIORSTWOM ŁATWIEJSZEGO DOSTĘPU DO TOWARÓW I USŁUG CYFROWYCH W CAŁEJ EUROPIE

 • Przepisy ułatwiające transgraniczny handel elektroniczny.
 • Szybsze i bardziej spójne egzekwowanie przepisów dotyczących konsumentów.
 • Bardziej skuteczne i przystępne cenowo dostarczanie przesyłek.
 • Zakończenie nieuzasadnionego blokowania geograficznego. Praktyka polega na tym, że sprzedawcy online odmawiają konsumentom dostępu do strony internetowej w związku z ich lokalizacją lub przekierowują ich do lokalnego sklepu z innymi cenami.
 • Zidentyfikowanie ewentualnych zagadnień z zakresu konkurencji wpływających na europejskie rynki handlu elektronicznego – pisaliśmy o tym na – https://mensis.pl/handel-elektroniczny-pod-lupa-komisji-europejskiej/
 • Nowoczesne, bardziej europejskie prawo autorskie.
 • Przegląd dyrektywy dotyczącej transmisji satelitarnej i kablowej.
 • Ograniczenie obciążenia administracyjnego przedsiębiorstw z tytułu różnych reżimów VAT.

 

II FILAR: STWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW I JEDNOLITYCH ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DLA SIECI CYFROWYCH I USŁUG INNOWACYJNYCH, ABY MOGŁY SIĘ LEPIEJ ROZWIJAĆ

 • Reforma unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji.
 • Przegląd ram dla usług, tak aby uwzględniały one realia XXI wieku oraz dostosowanie istniejących przepisów do nowych modelów biznesowych w zakresie dystrybucji treści cyfrowych.
 • Analiza roli platform internetowych obejmująca takie zagadnienia jak brak przejrzystości wyników wyszukiwania i praktyk cenowych, sposób wykorzystywania zdobytych informacji, stosunki między platformami a dostawcami i promowanie ich własnych usług na niekorzyść konkurentów – w takim stopniu, w jakim nie są one jeszcze uwzględnione w prawie konkurencji oraz rozwiązanie problemu nielegalnych treści.
 • Wzmocnienie zaufania i bezpieczeństwa w dziedzinie usług cyfrowych, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 • Zaproponowanie partnerstwa z przemysłem dotyczącego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

 

III FILAR: ZMAKSYMALIZOWANIE POTENCJAŁU WZROSTU GOSPODARKI ZWIĄZANEGO Z GOSPODARKĄ CYFROWĄ

 • Propozycja europejskiej inicjatywy dotyczącej swobodnego przepływu danych.
 • Określenie priorytetów dla standardów i interoperacyjności w dziedzinach, takich jak e-zdrowie, planowanie transportu lub energia.
 • Wsparcie cyfrowego społeczeństwa i nowy plan działania w zakresie administracji elektronicznej, przewidujący połączenie rejestrów przedsiębiorstw w całej Europie.

Zostaw odpowiedź