fbpx

Bezpieczny eSklep 2013 – niech wygra najlepszy e-sklep

Rusza kolejna edycja konkursu “Bezpieczny eSklep”, które patronuje Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki oraz GIODO. Towarzystwo jest więc zacne, warto się zainteresować całą ideą.

Warto na początek wspomnieć o tym jakie są reguły konkursu:

  • działalność przez minimum 6 miesięcy wstecz
  • przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów
  • zdalna weryfikacja regulaminu sklepu oraz jego praktyk w kontaktach z konsumentami
  • zgłoszenia są przyjmowane od 21 stycznia 2013 do 17 lutego 2013
  • konkurs odbędzie się w 4 etapach

Najważniejsza informacja to kryteria konkursowe – jest ich wiele i dotyczą przede wszystkim spełnienia wymogów formalno-prawnych pod kątem zgodności regulaminu sklepu oraz sposobu jego działalności ze wszystkimi dokumentami państwowymi regulującymi e-handel w Polsce.

 

Brzmi jak wyzwanie? Zerknijcie poniżej.

 

Poniżej szczegóły we fragmencie regulaminu:

2. W etapie I Organizator, lub na jego zlecenie Partner Merytoryczny, przeprowadzi ocenę Sklepu zgłoszonego do Konkursie. Ocena będzie polegała na weryfikacji poprawności formalno-prawnej wynikającej z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych wraz z późn. zm. oraz z Rozporządzeń MSWiA dotyczących ochrony danych osobowych.

3. W etapie II Organizator Konkursu, lub na jego zlecenie Partner Merytoryczny, przeprowadzi weryfikację poprawności zapisów regulaminu Sklepu. Za każdy z kontrolowanych zapisów Sklep otrzyma punkty. Kryteria oceny będą w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w odniesieniu do następujących aktów prawnych wraz z ich późniejszymi zmianami:

a. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

b. Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego,

c. Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

d. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

e. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,

f. Kodeksu Spółek Handlowych,

g. Kodeksu Cywilnego,

h. Rejestr Klauzul Niedozwolonych

W przypadkach, gdy będzie to wymagane ze względu na rodzaj działalności Sklepu, Organizator zastrzega sobie prawo sięgnięcia do innych uregulowań prawnych.

4. W etapie III Sklep zostanie oceniony przez Partnerów Merytorycznych Konkursu w zakresie opinii konsumenckich oraz wiarygodności finansowej. Ocena będzie wydana na postawie:

a. opinii konsumenckich będących połączeniem ocen Partnerów Merytorycznych, reprezentujących systemy opiniotwórcze;

b. wiarygodności finansowej, która będzie polegać na ocenie partnera merytorycznego oraz kontroli Uczestników konkursu w bazie BIG InfoMonitor.

5. W etapie IV Sklep zostanie oceniony przez przedstawicieli Kapituły Konkursu. Punkty przyznane zostaną za takie elementy strony Sklepu jak:

a. Jakość oraz czytelność opisu produktów oferowanych przez Sklep

b. Stosowanie przez Sklep zasad „dobrych obyczajów kupieckich” lub kodeksów postępowania.

c. Stosowanie przez Sklep wysokich standardów obsługi klienta (np. szybkość oraz sposób udzielania odpowiedzi na zapytania klienta kierowane drogą elektroniczną oraz telefoniczną)

d. Stosowanie przez Sklep elastycznych form płatności oraz logistki

e. Czytelność i przejrzystość strony (np. łatwość w odnalezieniu miejsca logowania/rejestracji, łatwość w odnalezieniu regulaminu sklepu)

 

Warto także zapoznać się z poradnikiem dla sklepów i konsumentów, który będzie stopniowo aktualizowany. Wbrew pozorom, warto najuważniej przeczytać część dotyczącą porad dla konsumentów – tam znajdziecie najwłaściwsze tropy, które podpowiedzą jak utwierdzić klientów w przekonaniu, że nasz sklep jest naprawdę wiarygodny. https://bezpiecznyesklep.pl/poradnik

Zostaw odpowiedź