fbpx

Błąd w sklepie internetowym

Na gruncie prawa krajowego, jak i europejskiego (zwłaszcza w kontekście unijnej dyrektywy o numerze 2011/83/UE) polscy e-kupujący dysponują całkiem pokaźnym katalogiem przysługujących im praw z tytułu dokonywania zakupów w Internecie. Nie oznacza to jednak, że żadnych uprawnień nie posiadają e-sprzedawcy. Oni także mogą w określonych sytuacjach liczyć na ochronę prawną. Sprawdź, kiedy e-sklep może powołać się na błąd.

Kiedy dochodzi do zawarcia umowy?
Część e-sprzedawców jest przekonanych, że transakcja między nimi a e-klientem jest sfinalizowana w chwili złożenia zamówienia na stronie internetowej za pomocą wypełnionego formularza zamówienia.

Tymczasem, jak przypomina serwis Infor z kupnem i sprzedażą mamy do czynienia dopiero wówczas, gdy od sprzedawcy nadejdzie potwierdzenie transakcji, które powinno dotrzeć do adresata najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru. Najczęściej stosowanym kanałem informowania kontrahenta o potwierdzeniu zamówienia jest drogą e-mailowa. (zwykle, tuż po dokonaniu zakupu). Drugim miejscem z potwierdzeniem zawarcia transakcji jest sklep internetowa, względnie platforma zakupowa (np. Allegro), ale nie dotyczy to wszystkich e-sprzedawców.

Z chwilą potwierdzenia transakcji ze strony sprzedawcy, po stronie kupującego następuje obowiązek zapłaty uzgodnionej sumy pieniędzy, a po stronie sprzedającego wydania określonego towaru.

Co z nieprawidłową ceną?
Na mocy ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej sprzedawca zobowiązany jest podać do wiadomości kupującego cenę oferowanego towaru. Infor przypomina, że konsekwencją tego zapisu prawnego jest fakt, że kupujący ma prawo domagać się wydania towaru za cenę widniejącą przy jego opisie od momentu odebrania od sprzedającego potwierdzenia złożenia zamówienia.

Serwis przypomina, że o ile realizacja tego prawa w sklepach stacjonarnych nie budzi w zasadzie najmniejszych wątpliwości, o tyle nie można tego samego powiedzieć o e-commerce.

Tam, gdzie transakcja odbywa się z przy użyciu sieci internetowej, nie można wykluczyć istnienia, niezawinionego przez sprzedawcę błędu serwera lub złego przewalutowania (taki przykład opisywałem na łamach Mensis w tym miejscu). Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, e-sprzedawca nie ma obowiązku realizować transakcji pomimo wystąpienia błędu, lecz przeanalizować zaistniałe okoliczności.

Cena a błąd
W polskim kodeksie cywilnym (KC), ustawodawca celowo wprowadził pojęcie błędu dotyczącego treści (a rodzajem treści jest także cena) – czynności prawnej. Artykuł 84 KC zdanie drugie głosi, że

Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć.

Jak donosi Infor, w przypadku cen podanych wskutek błędu znacząco odbiegających od rynkowych (przykładem może być tu obniżka ponad 50% pierwotnej ceny) dotyczących właściwie całego asortymentu sklepu bez jednoczesnej wzmianki o nadchodzącej likwidacji przedsiębiorstwa kupujący może przypuszczać, że nie jest to okazja, lecz niezawiniony przez sprzedawcę błąd.

Zostaw odpowiedź