fbpx

BLOG – Moda czy forma promocji firm? Część I.

Blogosfera to ogół treści funkcjonujących w formie blogów, z dodatkiem platform i narzędzi umożliwiających to funkcjonowanie oraz ich struktury – sieci wzajemnych powiązań. Światowa blogosfera osiągnęła fazę dojrzałości, która charakteryzuje się zwykle większą stabilizacją, ale i wolniejszym rozwojem. Jednocześnie blogi stały się zjawiskiem masowym, co nie wpłynęło pozytywnie na jakość tekstów publikowanych na blogach.

W artykule zostanie zaprezentowana analiza wybranych bloga i próba odpowiedzi na pytanie – czy blog to chwilowa moda, która przeminie z czasem, czy tez nowe narzędzie promocji firm w Internecie: głównie w aspekcie prezentacji produktów, budowania marki i więzi z klientami?

Blogi i ich podziały.

Blog stanowi element składowy Web 2.0, jest rodzajem strony internetowej, na której osoba (firma lub osoba prywatna) umieszcza datowane wpisy tekstowe lub obrazowe, które są wyświetlane na stronie www zaczynając od najnowszego. Obok forów internetowych i grup dyskusyjnych blogi są jednym z najpopularniejszych narzędzi publikowania treści, stwarzają firmom możliwość kierowania swojego przekazu do internautów z całego świata.

Podział blogów na rodzaje zaczyna się najczęściej właśnie w momencie ustalenia rodzaju jego wykorzystania. Według E. Fedorowicza klasyfikacje blogów sprowadzają się do podziału ze względu na: charakter i poruszane tematy, liczbę autorów, rodzaj urządzenia służącego do blogowania, częstotliwość publikacji wpisów oraz komentarzy do nich oraz rodzaj treści.

Biorąc pod uwagę analizę blogów dostępnych w Internecie blogi można podzielić według różnorodnych klasyfikacji. W artykule zostaną zaprezentowane tylko wybrane. Pierwszym podziałem jest podział blogów ze względu autora oraz przeznaczenie bloga, czyli ze względu na osobę prowadzącą internetowy dziennik oraz cel istnienia:

  1. blogi prywatne: typowe dzienniki, pisane przez największą grupę uczestników serwisów blogowych,

  2. blogi zawodowe: pisane przez dziennikarzy, polityków, niezależnych ekspertów, w celu promowania własnej osoby i tworzenia wizerunku eksperta w danej dziedzinie,

  3. blogi partnerskie: powstają przy współpracy osób prywatnych i firm (osoba prowadząca prywatny blog, zgadza się promować na nim określoną markę w zamian za wynagrodzenie),

  4. blogi korporacyjne – prowadzone przez firmy lub w ich imieniu w celu komunikacji z internautami.

Odmianą stanowią także – biorąc pod uwage funkcje promocyjną:

  1. blogi zdjęciowe – tzw. fotoblogi: jest to rodzaj bloga, internetowego pamiętnika, którego podstawową treść stanowią zdjęcia;

  2. blogi filmowe, tzw. videoblogi,: którego zasadniczą treść stanowią pliki filmowe (tzw. VODcast) publikowane przez autora w kolejności chronologicznej;

  3. mikroblogi, np. Twitter.

Blogi zazwyczaj posiadają system archiwizacji wpisów, możliwość ich komentowania przez czytelników oraz zestaw linków do blogów polecanych przez autora i innego rodzaju stron www. Początki bloga sięgają lat 70., a Les Earnest uważany jest za twórcę pierwszego protoblogowego narzędzia – finger protocol. Słowo weblog powstało z połączenia wyrazów web i log. Dwa lata później Peter Merholz zastosował wyraz blog, rozbijając termin weblog na „we blog” czyli „my blogujemy”. Nowoczesne blogowanie to połowa lat 90., a za twórców nowoczesnego bloga uważane są trzy osoby: Dave Winer, Jorn Barger i Justin Hall, choć sama nazwa blog należy do Petera Merholza. Największy rozwój blogów przypada na lata 2002 – 2005. Rok 2004 miał duże znaczenie dla bloga od strony biznesowej. To wtedy liderzy różnych środowisk biznesowych odkryli potencjał, jaki kryje biznesowe blogowanie. Rok później, w 2005 roku liderzy General Motors i Sun Microsystems serwis wskazali, jak ciekawie i skutecznie można wykorzystać internetowe narzędzie w celu budowania wizerunku marki.

Z blogami powiązane jest pojęcie blogosfery – czyli ogółu treści funkcjonujących w formie blogów, z dodatkiem platform i narzędzi umożliwiających to funkcjonowanie oraz ich struktury – sieci wzajemnych powiązań. Światowa blogosfera osiągnęła fazę dojrzałości, która charakteryzuje się zwykle większą stabilizacją, ale i wolniejszym rozwojem. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Universal McCann w 2011 roku, liczba założonych blogów na całym świecie zbliżyła się już do 185 milionów, w tym blogów polskojęzycznych było 2,84 miliona. W Polsce blogosfera także w szybkim tempie się rozwija. Obecnie około 59% użytkowników Internetu ma styczność z blogosferą w sposób pasywny ( jako czytelnik) lub w sposób aktywny (jako prowadzący bloga lub komentujący treść poprzez wpisy pod blogiem).

 

 

Zostaw odpowiedź