fbpx

Co nakręca polski e-commerce – część 1

Zespół Cube Research już po raz trzeci przygotował raport dotyczący kondycji polskiego handlu internetowego. Dokument dotyczy koniunktury na rynku e-commerce w 2013.

W opublikowanym raporcie znalazły się również odpowiedzi na pytanie, jakie zdaniem właścicieli sklepów e-commerce będą najważniejsze zjawiska kształtujące rynek w ciągu najbliższego roku.

Zdaniem ankietowanych e-sprzedawców ubiegły rok okazał się dla polskiego handlu internetowego całkiem niezły. 48 proc. badanych odpowiedziało, że sytuacja ich sklepów w tym uległa poprawie, 26 proc. odparło, że nie zmieniła się, a los co czwartego e-sklepu pogorszyła się.

Nadal ogromna większość sklepów notuje wzrost liczby kupujących. W bieżącej fali badania było takich sklepów aż 61 proc. Rok temu było ich minimalnie więcej – 64 proc. Jednak tendencję powolnego wyhamowywania tempa wzrostu potwierdza większy odsetek właścicieli sklepów, które zanotowały spadek liczby klientów – 25 proc. w 2014 wobec jedynie 13 proc. przed rokiem.

Ponad połowa sklepów (55 proc.) nie zanotowała w bieżącym roku zmiany poziomu cen. Bardzo interesujący i znamienny jest wysoki odsetek sklepów, w których poziom cen spadł (27 proc. w 2014 wobec 20 proc. przed rokiem). Można to tłumaczyć nasilającymi się w branży e-commerce wojnami cenowymi, które przez wielu właścicieli sklepów są określane jako główna choroba tocząca branżę.

Blisko połowa właścicieli e-sklepów eCommerce (44 proc.) uznała, że sytuacja finansowa ich biznesów jest lepsza niż przed rokiem. W blisko jednej trzeciej sklepów sytuacja pozostała bez zmian (28 proc.) lub się pogorszyła (29 proc). W porównaniu do poprzedniej fali badania znacząco wzrosła liczba właścicieli sklepów oceniających sytuację jako gorszą – rok temu było ich jedynie 18 proc.

Zostaw odpowiedź