fbpx

Dropshipping – co należy wiedzieć o dropshippingu?

Ci, którzy trudnią się sprzedażą przez internet, wiedzą, jak uciążliwe bywa wysyłanie towaru do klienta. Jest to dodatkowa praca, którą trzeba wykonać i – niestety – wliczyć w koszty sprzedawanego produktu. Świat idzie do przodu i przynosi rozwiązania również takich problemów.

Dropshipping jest sposobem sprzedaży internetowej, polegającym na przekazaniu dostawcy procesu wysyłki towaru. Cała praca sklepu online sprowadza się w tym modelu logistycznym do przyjmowania zamówień oraz przekazywania ich dostawcy. Ten z kolei bierze na siebie wysyłkę towaru do klienta.

Zysk sprzedawcy – podobnie jak w przypadku handlu detalicznego – bierze się z różnicy między ceną hurtową i detaliczną. Inaczej rzecz ujmując, dropshipping opiera się na tym, że dostawca towaru – np. wytwórca czy hurtownia – zajmuje się wysyłką przesyłki do klienta firmy, która ową wysyłkę zleciła. W rzeczywistości odbiorca jest klientem firmy zlecającej wysyłkę, dlatego też firma, która ją wysyła, robi to w imieniu tej pierwszej. Jeśli więc klient składa zamówienie przez internet w sklepie A, sklep ów informuje dostawcę B. Ten zaś realizuje zamówienie klienta i zajmuje się dostarczeniem przesyłki w imieniu sklepu A.

Wybierając dostawcę, dobrze jest zwrócić uwagę na ilość produktów, które jest on w stanie nam zaoferować. Kontrahent, który jest w stanie zapewnić nam dostawę większości sprzedawanych przez nas produktów, będzie dla nas niezwykle cenny.

Komu przyda się dropshipping?

Dropshipping to znakomite rozwiązanie dla niewielkich e-sklepów, które najczęściej sprzedają swoje produkty w małych ilościach. Co za tym idzie – nie zbierają pieniędzy przeznaczonych na masowe zamówienia zapasów. Nie chcą też wydłużać czasu składania i realizacji zamówień poprzez ich komasowanie. W zastępstwie dużej paczki do sklepu składającego zamówienie nic nie przychodzi. Zamówiona paczka jest wysyłana przez dostawcę, który sam dokonuje wysyłki towaru bezpośrednio do klienta. Dropshipping jest także równie często używany w przypadku towarów o znaczących rozmiarach. Dobry przykład stanowi przemysł budowlany – budynki ze stali – gdzie sprzedawca pobiera depozyt i budynek jest dostarczany bezpośrednio na plac budowy nabywcy. Dropshipping stosowany jest głównie podczas sprzedaży towarów nabywanych spoza granic Unii Europejskiej, najczęściej chodzi o dostawców z Chin. Ze względu na bariery językowe, mają niewielkie szanse, że potencjalny klient zamówi towar bezpośrednio od nich. Teoretycznie można więc uznać, że większość podatników parających się handlem, poprzez sklepy internetowe, jest w stanie stosować w swojej działalności przedstawiony wyżej model sprzedaży.

Z definicji dropshippingu można wywnioskować, że podatnik funkcjonuje w charakterze pośrednika. Zadaniem podatnika-pośrednika jest zbieranie zamówień, pobieranie wpłat od klientów oraz przekazywanie zamówień do głównego dostawcy. Zadaniem dostawcy jest następnie wysyłka towaru do ostatecznego klienta. Podatnik-pośrednik nie posiada więc fizycznie towaru w swojej firmie, a co za tym idzie – nie dysponuje dokumentem zakupu towarów, jakim są faktura lub rachunek. Taka sytuacja budzi wątpliwości u podatników w przypadku ustalenia podstawy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatnika-pośrednika, a także zaliczenia zakupionych towarów w koszty uzyskania przychodów.

Dropshipping – co należy wiedzieć o dropshippingu, Co warto wiedzieć o dropshippingu?

Podstawa opodatkowania a dropshipping

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie widnieje żaden przepis, który w szczególny sposób określa zasady ustalania podstawy opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów na podstawie modelu logistycznego, jakim jest dropshipping. Dlatego też trzeba posiłkować się zasadą ogólnie wyrażoną w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która mówi, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U dokonujących sprzedaży towarów i usług, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Znaczy to ni mniej, ni więcej, że przychodem podatnika-pośrednika będą wpłaty od ostatecznych klientów za zakupiony przez nich towar.

Dropshipping, a koszty uzyskania przychodów

Podstawę do ujęcia towarów handlowych lub innych wydatków w ewidencjach stanowią faktura VAT, rachunek, umowa sprzedaży lub inny dowód wymieniony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przy dropshippingu podatnikowi trudno jest uzyskać dokument świadczący o zakupie od zagranicznego dostawcy. W wielu przypadkach dysponuje on jedynie potwierdzeniem przelewu bankowego. Niestety nie stanowi to podstawy do ujęcia towarów w kosztach uzyskania przychodów KPiR. Dzieje się tak dlatego, że przelew bankowy nie spełnia wymogów zawartych we wspomnianym rozporządzeniu odnośnie do dokumentów księgowych. W konsekwencji uzyskany przychód z tytułu wpłat od klientów w całości podlega opodatkowaniu PIT.

Podatek VAT

Przykładowo, jeśli podatnik prowadzący sklep internetowy, to znaczy nasz pośrednik, nie zaimportuje towaru do Polski, transakcja taka nie będzie podlegała VAT w Polsce. Usługa taka będzie świadczona na terytorium państwa trzeciego. Dlatego też wszelkie obowiązki związane z procedurą celną, zapłatą podatku VAT przechodzą na ostatecznego konsumenta.

Plusy dropshippingu

Każdy z pewnością znajdzie własne argumenty za tym, aby skorzystać z rozwiązania, jakim jest dropshipping. Niemniej przedstawiamy kilka obiektywnych, a zarazem pozytywnych cech tego rodzaju usługi.

 • Szybkość dostawy

Dla przykładu: jeśli informujemy dostawcę do godziny 11–12 o zamówieniu dla klienta, to niemal w 100% paczka zostanie nadana jeszcze w ten sam dzień. Jeśli więc zdecydujemy się na taką współpracę, w naprawdę krótkim czasie można zacząć oferować towar od zaraz, z dostępnością 24-godzinną. Takie podejście niezwykle ceni sobie każdy klient.

 • Opcja negocjacji cen za wysyłkę

Korzystanie z dropshippingu sprawia, że dostawca staje się poniekąd centrum logistycznym. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie atrakcyjniejszych cen wysyłki paczek. Dotyczy to szczególnie przesyłek kurierskich – prywatne firmy są bardziej skore do negocjacji cen swych usług niż firmy podlegające państwu.

 • Więcej „wolnego” czasu

Przeważająca część e-sklepów w Polsce prowadzona jest przez 1–2 osoby. Oznacza to, że na tych osobach spoczywają wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Ze względu na nawał obowiązków przedsiębiorcy zapominają często o perspektywicznym spojrzeniu na swój biznes oraz o długoterminowym planowaniu. Staje się to czasem przyczyną niepowodzeń biznesowych, a w konsekwencji powodem likwidacji firmy.

Dropshipping uwalnia od czynności związanych z wysyłką paczek, czynności prostych, lecz czasochłonnych.

Minusy dropshippingu

Jest i druga strona medalu. Okazuje się, że dropshipping ma swoje minusy, o których również warto wiedzieć.

 • Ceny

Często zdarza się, że dostawca jest w stanie dostarczyć większość produktów. Rozsądnie jednak nabywać je bezpośrednio u producentów. Zasada pośrednictwa jest chyba wszystkim znana, nie trzeba więc tłumaczyć, dlaczego opłaca się kupować „u źródła”.

 • Brak dywersyfikacji

Korzystanie z usług jednego dostawcy może teoretycznie przysporzyć klientowi kłopotów. Zdarza się przecież, że dostawca nie ma na stanie towaru, którego akurat potrzebujemy. Wchodząc w układ z jednym dostawcą, odcinamy się od możliwości uzyskania rabatów u innych. Poza tym nasz klient może zamówić dodatkowy towar, który powinien być wysłany przez naszego dostawcę, a który my będziemy musieli dosłać na własną rękę.

 • Kosztowna obsługa zamówień

Chodzi o koszt liczony od każdej przesyłki. Wzrasta on wraz z liczbą wysłanych paczek. Inaczej jest w przypadku pracownika, którego zatrudniamy. Powiedzmy, że jest on w stanie przygotować od 400 do 600 przesyłek miesięcznie. Jego wynagrodzenie pozostaje jednak bez zmian. Być może tutaj lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie oferty progowej, np. 200–300 przesyłek w cenie A, a 301–500 w cenie B.

 • Ryzykowny outsourcing

Przyjęło się, że przedsiębiorstwo nie powinno zlecać realizacji swoich strategii podmiotom zewnętrznym. W przypadku sklepów online za takie można uznać logistykę czy też pracę z bazą klientów. Tutaj pojawia się możliwość przejęcia bazy klientów czy też próba prezentacji im własnej oferty przez dostawcę. Oczywiście można zabezpieczyć się prawnie, ale ryzyko zawsze istnieje, a kontrola będzie rodzić koszty.

Podsumowując, argumenty świadczące przeciw dropshippingowi są mocniejsze od tych przemawiających za nim. Można go jednak polecić osobom, które nie mają zbyt dużych środków na rozbudowywanie własnego magazynu, czy też tym, którzy nie znają danej branży i nie wiedzą, jak skutecznie zarządzać własnym magazynem.


Artykuł “Co należy wiedzieć o dropshippingu?” pochodzi z magazynu Mensis.pl nr 7.
Materiał dostarczony przez specjalistów iFirma.pl


12 komentarzy

 1. Viras 30-09-2012
  • tomek 18-02-2015
  • Multi-Magazynowanie 18-05-2015
 2. Magda 04-11-2013
 3. Stary 04-11-2013
 4. paweł 04-01-2014
 5. Dawid 25-07-2014
 6. maciek 07-10-2014
 7. Adam 31-12-2014
 8. Agnieszka 15-01-2015
 9. Aneta 24-03-2015
 10. AleksandraW 25-10-2018

Zostaw odpowiedź