fbpx

E-commerce w Polsce 2018: kto nie kupuje w Internecie?

Dzisiaj analizujemy raport Gemiusa dla e-Commerce Polska pod kątem osób, które w dalszym ciągu nie chcą kupować w sieci.

W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się już, kto chce kupować i kupuje w polskim Internecie. Teraz pora ustalić, kto nie chce w nim kupować i jakie mogą być tego przyczyny.

Oto garść informacji o osobach niekupujących w sieci:

  • stanowią one 44 procent badanych w raporcie Gemiusa;
  • największa grupa wiekowa zamyka się w zakresie 35 – 49, co zaskakujące więcej niekupujących osób jest w wieku 25 – 34 niż 50 plus;
  • wśród niekupujących jest bardzo mały odsetek osób z wyższym wykształceniem i bardzo duży z niższym i średnim
  • sytuacja materialna osób niekupujących znacząco różni się od osób kupujących w sieci – aż cztery razy więcej osób z tej grupy twierdzi, że ich sytuacja materialna jest zła;
  • najwięcej osób niekupujących mieszka w miastach do 200 tys mieszkańców;
  • w lekkiej przewadze są mężczyźni (52%);
  • osoby starsze jako powód niekupowania w internecie częściej wskazują chęć rozmowy ze sprzedawcą;
  • kobiety wśród najistotniejszych czynników wymieniają przyzwyczajenie oraz obawy związane z kosztami dostawy i ewentualnymi problemami w procesie zakupowym, często też postrzegają zakupy online jako drogie;
  • pomimo tego, że osoby nie robią zakupów, aż 72 procent z nich potrafi wymienić nazwę Allegro i przyporządkować ją do sklepów internetowych, drugą rozpoznawalną marką jest OLX z 33 procentami wskazań.

Niestety, raport nie badał najważniejszych barier, jakie powodują brak możliwości dokonywania zakupów online. Na pewno nie jest to dostęp do Internetu – tutaj jest coraz lepiej – już 83 procent Polaków aktywnie korzysta z sieci.

 

O BADANIU

Metodologia:

• Badanie zostało zrealizowane przy pomocy dynamicznych ankiet CAWI (Computer-Assisted Web Interview)

losowo emitowanych na witrynach o łącznym zasięgu pokrywającym ponad 90% polskich internautów.

• Dane zbierane były od 30.03 do 23.04.2018 roku.

• Analizie poddane zostały ukończone wywiady pochodzące od 1500 internautów w wieku 15 i więcej lat.

• Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze polskich

internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania.

Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne takie jak płeć, wiek oraz wykształcenie,

a także zmienne związane z szeroko pojętym stylem życia.

 

Cel badania:

Celem badania było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online.

W szczególności przyjrzeliśmy się:

• postawom wobec zakupów internetowych wśród kupujących i niekupujących w sieci,

• znajomości marek obecnych w e-handlu,

• motywacji w zakresie wyboru sklepów internetowych,

• kupowanym produktom oraz wydatkom na poszczególne kategorie,

• planom w zakresie zakupów w sieci,

• źródłom informacji na temat produktów,

• efektowi ROPO,

• preferencjom dotyczącym sposobu realizacji transakcji internetowych,

• wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

 

Zostaw odpowiedź