fbpx

Fundusze zalążkowe – jak inwestują?

Fundusze zalążkowe to fundusze inwestujące kapitał w przedsięwzięcia biznesowe na wczesnym etapie rozwoju. Zazwyczaj są to projekty w fazie opracowywania pomysłu biznesowego.

Pomysłodawcy, będąc na początku drogi, często nie są w stanie zapewnić zabezpieczeń finansowych. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą fundusze zalążkowe, które inwestują w nowe pomysły.

Fundusze zalążkowe oferują kapitał na rozwój przedsięwzięcia biznesowego – inwestują pieniądze w innowacyjne projekty, dzięki czemu biznes może się dynamicznie rozwijać i zwiększać wartość rynkową. Nowe przedsięwzięcia biznesowe są zazwyczaj młodymi i innowacyjnymi projektami, a więc wiąże się z nimi ryzyko, dlatego fundusze zalążkowe są również nazywane funduszami podwyższonego ryzyka. Dzięki dogłębnej ocenie projektu przez Fundusz przed dokonaniem inwestycji, ryzyko to jest minimalizowane a przyjęta strategia wdrożenia najbardziej optymalna dla zapewnienia powodzenia przedsięwzięcia.

 

Jak fundusze zalążkowe dokonują inwestycji?

 

Maria Głowacka, ekspert Funduszu StartMoney odpowiada:

„Głównie poprzez objęcie udziałów w finansowanym przedsięwzięciu w zamian za wniesiony kapitał. Kapitał oferowany przez fundusze kapitału zalążkowego to kapitał długoterminowy, co oznacza że fundusz oczekuje zwrotu zainwestowanego kapitału zazwyczaj w przeciągu 3 do 7 lat. Co bardzo ważne, od zainwestowanego kapitału pomysłodawca nie płaci odsetek, dzięki czemu firma jest w stanie utrzymać płynność finansową”.

 

Fundusz finansuje również etap przygotowania do inwestycji – czyli wykonanie niezbędnych analiz np. technicznych i ekonomicznych, badań rynku, uregulowanie kwestii prawnych, opracowanie biznes planu – przeprowadzenie wszystkich działań niezbędnych do oceny proponowanego pomysłu i opracowania właściwej strategii wejścia na rynek.
Fundusze zalążkowe, takie jak Fundusz StartMoney, inwestują w pomysły na biznes na wczesnym etapie rozwoju, czyli takie które opracowują nowy produkt lub usługę, lub już sprzedają ten produkt lub usługę na niewielką skalę nie przynosząc jeszcze zysków, ale rokują szybki rozwój.

 

Na inwestycję nawet kilka milionów złotych

 

Celem działającego od półtora roku funduszu StartMoney  jest wspieranie osób posiadających pomysł na biznes, przedsiębiorców, wynalazców, naukowców, studentów – słowem wszystkich, którzy chcą prężnie rozwijać własną firmę. Na realizację jednego projektu Fundusz może przeznaczyć do 200 tys. euro, jednak w zależności od rodzaju przedsięwzięcia istnieje także możliwość uzyskania znacznie większego wsparcia, nawet do kilku milionów złotych.

 

Sprawdź czy jesteś idealnym pomysłodawcą

 

Aby nawiązać współpracę z Funduszem zalążkowym StartMoney wystarczy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie www.startmoney.pl i przesłać je na adres fundusz@startmoney.pl. Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, czyli wszystkie są na bieżąco analizowane. W przypadku zainteresowania pomysłem jest realna możliwość podjęcia decyzji o podpisaniu umowy inwestycyjnej nawet w czasie do kilku tygodni.

Zostaw odpowiedź