fbpx
Gospodarka szansą dla e-commerce

Gospodarka szansą dla e-commerce

Polska gospodarka musi iść w kierunku wiedzy. To duże wyzwanie i zarazem ogromna szansa dla przedsiębiorstw e-commerce, których cyfrowy model może być głównym atutem w perspektywie Przemysłu 4.0.

Na początku lipca Ruchir Sharma opublikował na łamach The New York Times bardzo pozytywny artykuł o stanie polskiej gospodarki (Ruchir Sharma. The Next Economic Powerhouse? Poland. The New York Times. Dostęp: https://www.nytimes.com/2017/07/05/opinion/poland-economy-trump-russia.html [05.07.2017]). Kilka tygodni później  Ignacy Morawski potwierdził wspomniane informacje prezentując w Central European Financial Observer obszerną analizę na temat dynamicznego rozwoju gospodarczego całej Europy Środkowej (Ignacy Morawski. Central Europe is rising fast. Central European Financial Observer. Dostęp: https://financialobserver.eu/poland/central-europe-is-rising-fast/ [25.07.2017])

Kryteria rozwiniętej gospodarki

Każdy z wymienionych autorów swoje wnioski oparł na twardych dowodach ekonomicznych. Sharma, globalny strateg z Morgan Stanley Investment Management, w pierwszej kolejności powołał się na kryteria Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Według ekonomicznego organu ONZ w rozwiniętych gospodarkach dochód na jednego mieszkańca kształtuje się na poziomie 15 tys. dolarów.  Polska z 13-tysięcznym dochodem plasuje się bardzo blisko wymienionej grupy, a 24 miejsce w światowym rankingu gospodarczym jest tylko potwierdzeniem tego trendu. Następnie hinduski analityk zwrócił uwagę na wzrost eksportu w krajowym PKB, który z powodu malejącego udziału przemysłu w światowej gospodarce jest dzisiaj trudny do osiągnięcia. Polska z 33% eksportem, wobec średniej na poziomie 22%, zajmuje wysokie miejsce w światowej czołówce razem z gospodarkami Chin, Korei Południowej i Czech. Do osiągnięcia takich wyników każda gospodarka potrzebuje stabilizacji, a ta w przypadku polskich realiów opiera się na eksporcie usług produkcyjnych dobrze skorelowanych z możliwościami produkcyjnymi.

Globlne łańcuchy produkcyjne

Ignacy Morawski powołał się na 4-procentowy wzrost produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale 2017 r. Głównie za sprawą zmian w wydawaniu funduszy europejskich, rosnącego handlu międzynarodowego, a także strukturalnej siły regionu, w postaci firm coraz bardziej zaangażowanych w globalne łańcuchy produkcyjne. W przypadku naszej części Europy większość łańcuchów produkcyjnych skupia się wokół gospodarki Niemiec. Ich znaczący wzrost pozwolił na dostarczenie, globalnym niemieckim producentom, wartości porównywalnej do  wytwórców z Francji, Włoszech i Hiszpanii oraz niewiele większej od firm pochodzących z USA.  Przedstawiona sytuacja dotyczy przede wszystkim usług produkcyjnych. Usługi biznesowe, pomimo podwojenia wartości dodanej do światowej produkcji Niemiec, są ciągle na zbyt niskim poziomie zaawansowania.  Dlatego oprócz poprawy efektywności przemysłowej Polska i kraje CCE potrzebują znacznego zwiększenia złożoności sektora usług, co umożliwi regionowi konkurowanie skutecznie na rynkach międzynarodowych.

Udział wartości dodanej w globalnej produkcji Nienmiec

Dezindustrializacja gospodarki

Większość rozwiniętych gospodarek w latach dziewięćdziesiątych zeszłego stulecia i w pierwszej dekadzie obecnego wieku przeszła przez naturalny proces dezindustrializacji. Produkcja przemysłowa została przeniesiona na tańsze rynki kosztem rozwoju i wzmocnienia na własnym obszarze gospodarczym sektora usług. W Polsce proces dezindustrializacji został wymuszony przez drastyczne zmiany rynkowe po 1989 roku. Przestarzałe przedsiębiorstwa zostały odcięte od państwowego finansowania, lawinowo zmniejszając wartość produkcji przemysłowej, a powstałe w ich miejsce usługi dalekie były od zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Postępujące bezrobocie nakazało ściągnąć obcy kapitał i podjąć się produkcji na rzecz bogatszych i bardziej rozwiniętych partnerów. To spowodowało, że polska gospodarka stała się odtwórcza w porównaniu do kreatywnych i rozwiniętych technologicznie krajów świata zachodniego i Azji.

Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)

Dzisiaj prawdziwy rozwój  wyznacza przede wszystkim gospodarka oparta na wiedzy (GOW) i tutaj nasz kraj ma ciągle wiele do zrobienia. Według indeksu Knowledge Assessment Matrix (KAM) rozwinięta gospodarka, czyli oparta na wiedzy, musi w 10 stopniowej skali otrzymać przynajmniej 7 punktów. Polska na chwilę obecną może pochwalić rozwojem na poziomie 5,7 punktów Taki stan potwierdza również udział w ogólnym zatrudnieniu pracowników z sektorów gospodarki wiedzy. W porównaniu do 12 procentowego wskaźnika, charakterystycznego dla GOW, Polska posiada 9,3 % pracowników zatrudnionych w omawianym obszarze.

Przemysł 4.0. gospodarką przyszłości

Nic dziwnego, że w ostatnim czasie wszystkie najważniejsze spotkania dotyczące polskiej gospodarki zostały zdominowane przez debaty dotyczące reindustrializacji opartej na wiedzy. Podczas Impact’17, największej konferencji w regionie środkowo-wschodniej Europy (CCE) poświęconej gospodarce przyszłości, po raz pierwszy pojawiła się bardzo konkretna deklaracja polskiego rządu w sprawie uruchomienia Polskiej Platformy Przemysł 4.0. Idea w głównej mierze zaczerpnięta od naszych zachodnich sąsiadów idealnie wpisuje się w narodowe kierunki rozwoju. Z jednej strony integruje rozproszone działania w jeden system wsparcia, ułatwiający  firmom dostęp do niezbędnych technologii oraz do know-how. Z drugiej ułatwia polskiemu przedsiębiorcy włączenie się w globalną sieć wartości łączącą wytwórców, dostawców i odbiorców.

Zalety Przemysłu 4.0.

Wdrożenie Przemysłu 4.0. pozwala na osiągnięcie wielu efektów, biznesowych czy operacyjnych zarówno na płaszczyźnie pojedynczego przedsiębiorstwa jak i całej, regionalnej lub krajowej, gospodarki. Dzięki konfigurowaniu zewnętrznych informacji z sieci wartości z danymi firmy (wytwórczymi i organizacyjnymi) możliwe jest szybsze poznanie potrzeb rynkowych i precyzyjniejsze dostosowanie się do nich. Punktowa realizacja potrzeb klientów, zapewniona dzięki  analizie online poszczególnych procesów wytwórczych,  gwarantuje wyższą rentowność. Ułatwiona produkcja mocno spersonalizowanych i niszowych produktów zwiększa sprzedaż.  Analiza danych z sieci wartości pozwala poprawić efektywność pracy i jakość produktów (lepsze wykorzystanie zasobów magazynowych, koherencja z obowiązującymi trendami, uniknięcie przestojów im awarii). A monitorowanie funkcjonalności produktu rozszerza zakres łańcucha wartości z produkcji na serwis i pomaga uzyskać dodatkowe przychody.

Cyfrowe oblicze nowoczesnej gospodarki

Platformy wiedzy, biznesu i towarów nie są niczym nowym, ale w erze Przemysłu 4.0. ich głównym atutem jest warstwa cyfrowa. Ponieważ pozwala wszystkim zaangażowanym podmiotom na całkowicie mobilną kooperację – z dowolnych aplikacji, urządzeń i miejsc na świecie. Dzięki temu firmy e-commerce już na samym początku zdobywają przewagę technologiczną, a ich naturalne środowisko funkcjonowania, automatycznie włącza je w nowoczesną koncepcję rozumienia przemysłu.  Koncepcja Przemysł 4.0. tworzy podstawę do powstawania nowych modeli biznesowych oraz nowego sposobu tworzenia i oferowania produktów. I po raz pierwszy w historii nie istnieją żadne geopolityczne przeszkody, aby tego dokonać.

 

Zostaw odpowiedź