fbpx
Zastosowanie grywalizacji w InPost

InPost i Integer ostatecznie sprzedane Amerykanom, wychodzą z GPW

Sprzedaż obu spółek trwała ponad miesiąc, ale ostatecznie powiodła się.

 

Targi między Advent International, Rafałem Brzoską, zarządami obu spółek a akcjonariuszami InPostu oraz Integera były twarde. Wstępne wezwanie akcjonariuszy Integera oraz Inpostu w cenach 41 oraz 9.5zł zostało ostentacyjnie zignorowane, a wręcz publicznie wyśmiane. Ze strony zarządu Integera nastąpiła odpowiedź, która zasugerowała dość jednoznacznie: jeśli nie sprzedacie, stracicie wszystko. Zarząd Integer S.A. wystosował następujące stanowisko (ze względu na konflikt interesów Rafał Brzoska został wyłączony z oświadczenia):

W ocenie Zarządu istnieje wysokie prawdopodobieństwo postawienia Zobowiązań w stan wymagalności w ciągu kolejnych trzech miesięcy, w przypadku gdy nie dojdzie do nabycia akcji przez Wzywających w wezwaniu. Zaspokojenie tych Zobowiązań w tak krótkim okresie może być trudne i niezależne od działań podejmowanych przez Zarząd. Jednocześnie w ocenie Zarządu na dzień niniejszego stanowiska nie zostały spełnione podstawy do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.

Piłeczkę odbiły największe fundusze inwestycyjne, które wzięły na poważnie za …skup akcji obu spółek. Koniec końców, rację mieli akcjonariusze, którzy uzyskali ceny 49zł za Integera i 11 zł za każdą akcję InPostu. Przy czym maksymalna cena Integera wynosiła cztery lata temu blisko 330zł. Oznacza to nieco wyższą wycenę InPostu niż na poziomie 109 milionów, zaś Integera na poziomie 319 miliona.

Zobowiązania nowego inwestora to po pierwsze spłaca obligacji, jakie spółka wyemitowała (ok 170 milionów złotych), oraz po drugie, doinwestowanie jej kwotą 0.5 miliarda złotych na rozwój biznesu paczkomatów i doręczeń kurierskich. Jak wiadomo, na ten moment Integer nie ma czego szukać w doręczeniach listowych, gdzie Poczta Polska jest rządowym faworytem. A tak przynajmniej twierdził niejednokrotnie prezes Brzoska, co także nie zjednywało mu sojuszników.

W zamian, prezes Brzoska pozostanie na swoim stanowisku i jak zostało wspomniane wcześniej „będzie zobowiązany do wymiany wszystkich posiadanych przez niego udziałów na udziały spółki holdingowej Grupy w nowej strukturze oraz do utrzymania swojego zaangażowania w spółce jako akcjonariusz mniejszościowy do czasu wyjścia Adventu”.

Zostaw odpowiedź