fbpx

Internet i e-commerce w Polsce AD 2018: 8/10 Polaków w sieci, kupuje połowa

Kto kupuje w Internecie, a kto tylko z niego korzysta? Dlaczego się tak dzieje? Pora na raport E-commerce w Polsce 2018.

Raport autorstwa Gemius dla e-Commerce Polska jak zwykle podsumowuje ubiegły rok i pokazuje tendencje jakich możemy się w najbliższym czasie spodziewać. Aby uprościć odbiór najważniejszych informacji podajemy je w telegraficznym skrócie:

  • kupujący online stanowią ponad połowę (56%) wszystkich badanych internautów;
  • kupują w większości kobiety (54%);
  • kupują przede wszystkim osoby w wieku 15 – 34 (64%);
  • kupują osoby z wykształceniem średnim (44%), wyższym (31%) oraz niższym (24%) – przy czym przewaga średniego wykształcenia wynika z faktu udziału w całości bardzo dużej grupy osób w wieku 15 – 24 lata;
  • przekrój demograficzno-społeczny osób kupujących w sieci jest bardzo zróżnicowany, przy czym w dalszym ciągu największym czynnikiem różnicującym jest wiek powyżej 50 lat;
  • ponad połowa kupujących w sieci deklaruje że ich sytuacja materialna jest dobra, zaś 40% że średnia;
  • miejsce zamieszkania kupujących w sieci dzieli się na trzy podobnej wielkości części: wieś, miasto do 200 tys, miasto powyżej 200 tys mieszkańców;
  • mężczyźni – w porównaniu do kobiet – charakteryzują się większym zainteresowaniem takimi kategoriami produktów, jak np. telefony, smartfony, tablety, akcesoria GSM oraz bilety do kina/teatru;
  • osoby, które ukończyły 50 rok życia częściej kupują: produkty farmaceutyczne, materiały budowlane oraz wykończeniowe;
  • osoby poniżej 24 roku życia najczęściej interesują się zakupami w sieci: biletów do kina oraz odzieżą.

 

 

O BADANIU

Metodologia:

• Badanie zostało zrealizowane przy pomocy dynamicznych ankiet CAWI (Computer-Assisted Web Interview)

losowo emitowanych na witrynach o łącznym zasięgu pokrywającym ponad 90% polskich internautów.

• Dane zbierane były od 30.03 do 23.04.2018 roku.

• Analizie poddane zostały ukończone wywiady pochodzące od 1500 internautów w wieku 15 i więcej lat.

• Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze polskich

internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania.

Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne takie jak płeć, wiek oraz wykształcenie,

a także zmienne związane z szeroko pojętym stylem życia.

 

Cel badania:

Celem badania było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online.

W szczególności przyjrzeliśmy się:

• postawom wobec zakupów internetowych wśród kupujących i niekupujących w sieci,

• znajomości marek obecnych w e-handlu,

• motywacji w zakresie wyboru sklepów internetowych,

• kupowanym produktom oraz wydatkom na poszczególne kategorie,

• planom w zakresie zakupów w sieci,

• źródłom informacji na temat produktów,

• efektowi ROPO,

• preferencjom dotyczącym sposobu realizacji transakcji internetowych,

• wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

Zostaw odpowiedź