fbpx

Istotne zmiany w podatku VAT na materiały marketingowe

Na początku miesiąca miała miejsce, kolejna już w tym roku, zmiana przepisów dotyczących podatku VAT. Objęła ona m.in. kwestie związane z transakcjami wewnątrz Unii Europejskiej, jak również opodatkowaniem materiałów reklamowych.

Nowelizacja przepisów obowiązuje od 1 kwietnia bieżącego roku. Jednak – w związku z wydłużonym okresem przejściowym – nie wszystkie zapowiadane zmiany weszły tego dnia w życie. Na pozostałe przyjdzie nam poczekać do 2014. Aktualne zmiany w VAT dotyczą przede wszystkim transakcji wewnątrzunijnych. Doprecyzowano także definicję terenów pod zabudowę oraz kwestię materiałów promocyjnych.

 

Nowe przypadki towarów nieobjętych podatkiem VAT
Zmienione przepisy dotyczące przywozu towarów z krajów Unii określają na nowo wyjątki, kiedy nie wykazuje się podatku VAT. Będzie tak m.in. w sytuacji, gdy sprowadzone do Polski towary trafią do specjalisty, którego zadaniem będzie wykonanie na nich usługi na rzecz klienta, do którego następnie zostaną one odesłane.

– Przykładem takiego działania może być polski antykwariusz, który dokonuje wyceny obrazu przekazanego (do Polski) przez niemieckiego klienta. VAT nie będzie również wykazywany w sytuacji, gdy towar, który trafi do Polski będzie dalej eksportowany oraz gdy zostanie on wywieziony w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową – wyjaśnia Jacek Pukaluk, ekspert współpracujący z platformą Eduself.pl.

We wszystkich wymienionych sytuacjach zniesiono obowiązujący do tej pory limit czasowy. Jeszcze niedawno przedsiębiorcy mieli 90 dni na przemieszczenie danego towaru. Teraz już nie ma takiego ograniczenia.

 

Przedstawiciel podatkowy dla podmiotów zagranicznych
Zmiany, które obowiązują od początku miesiąca, wprowadzają również duże ułatwienia dla firm spoza Unii Europejskiej, które będą dokonywać transakcji na terenie Polski.

– W ich imieniu działać będzie przedstawiciel podatkowy, od teraz zobowiązany do rozliczania VATu w imieniu podatnika (do tej pory było to uprawnienie przysługujące jedynie agencjom celnym). Należy jednak pamiętać, że za wszelkie błędy i uchybienia, odpowiada on solidarnie razem z firmą, którą reprezentuje (jak dotychczas) – informuje Jacek Pukaluk z Eduself.pl.

Można się spodziewać, że przedstawiciel podatkowy będzie wykorzystywany szczególnie często, gdy firma spoza UE będzie importować przez Polskę towary do innych krajów Unii.

 

Zmieniona definicja gruntów pod zabudowę (niepodlegających zwolnieniu)
Kolejną zmianą, która już obowiązuje jest nowa definicja „gruntów pod zabudowę”, która jasno opisuje to, do tej pory, niesprecyzowane zagadnienie. Definicja ta mówi, że „gruntem pod zabudowę” jest „teren przeznaczony pod zabudowę, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku jego braku – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”. Jest to szczególnie ważne, gdyż z powodu niejasnej definicji dochodziło w tym zakresie do częstych sporów z urzędami skarbowymi.

 

Marketing a VAT
W nowych przepisach znalazło się również miejsce dla kwestii opodatkowania materiałów promocyjnych i informacyjnych. Jedną z ważniejszych zmian jest tutaj nowa definicja „próbki”. Obecnie jest nią egzemplarz towaru, który umożliwia jego ocenę, a jednocześnie służy celom promocyjnym, a nie zaspokajaniu potrzeb konsumentów. Definicja ta ma tak duże znaczenie, ponieważ próbki, jako takie nie podlegają opodatkowaniu. Z kolei drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych VAT nie ominie (np. kalendarzy), chyba że będą się one mieściły w definicji „małego prezentu”, przy którym zakłada się, że cena jednostkowa nie powinna przekroczyć, zasadniczo, 10 zł.

 

Nowe regulacje to zapowiedź szerszych zmian, które wejdą w życie na początku 2014 roku. Obejmą one – obok wymienionych powyżej kwestii – również zagadnienia dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego, fakturowania, a także podstawy opodatkowania.

1 komentarz

  1. Ela 15-04-2013

Zostaw odpowiedź