fbpx

Jak radzą sobie polscy przedsiębiorcy i jak oceniają swoje szanse w nadchodzącym roku? Przeczytajcie w najnowszym raporcie Instytutu Badań i Analiz – część I

Raport „Jak w Polsce prowadzi się własny biznes? Cała prawda o najważniejszym sektorze polskiej gospodarki” jest efektem badania przeprowadzonego na ponad 200 przedsiębiorstwach. Jego celem było zobrazowanie sytuacji oraz nastrojów gospodarczych panujących wśród mikro i małych firm w II połowie 2013 r. oraz przedstawienie prognoz na nadchodzący nowy rok.

Z raportu wynika, że w II połowie 2013 roku nadal mieliśmy do czynienia z pogarszaniem się sytuacji w sektorze mikro i małych firm.

Aż 31,6 proc. badanych przedsiębiorstw przyznało, że końcówka roku nie była dla nich udana, a kondycja ogólna firmy uległa pogorszeniu. Sektorami, w których sytuacja była najtrudniejsza były: budownictwo, przemysł oraz rolnictwo. Rzadziej na złą koniunkturę narzekały firmy z sektora usług i handlu. 39 proc. firm stwierdziło, że w porównaniu do pierwszej połowy 2013 roku ich stan niewiele się zmienił. Tylko 27,9 proc. zauważyło poprawę w stosunku do początku roku.

 

Druga połowa 2013 roku charakteryzowała się znaczącym spadkiem popytu na rynku krajowym. Ten z kolei, zmusił małe firmy do obniżania poziomu cen. Strategię konkurencji cenowej, czyli obniżanie cen, aby zatrzymać lub zdobyć klienta stosowało w badanym okresie 25,2 proc. firm. Spadek poziomu cen najsilniej wystąpił w sektorze budownictwa, co było naturalną konsekwencją najwyższego w tym sektorze spadku poziomu sprzedaży. Stosowanie tej strategii w dłuższej perspektywie czasowej, przy jednoczesnym wzroście kosztów prowadzenia działalności, było jednym z głównych czynników, które wpłynęły na pogorszenie się sytuacji finansowej firm. Taki stan zgłaszało aż 37 proc. przedsiębiorstw. Jedynie 1/5 badanych odnotowała poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Znacznie lepiej za to radziły sobie polskie firmy na rynkach zagranicznych. W okresie minionego półrocza, większość przedsiębiorstw (53,6 proc.) utrzymywała dotychczasowy poziom sprzedaży. A 28,1 proc. firm zadeklarowało jego wzrost.

Drugą część artykułu znajdziesz w tym miejscu.

Zostaw odpowiedź