fbpx

Jak wygląda polski rynek telekomunikacyjny?

Urząd Komunikacji Elektronicznej ostatnio nie próżnuje. Po wczorajszej informacji dotyczącej badania dostępnych na polskim rynku tabletów, dzisiaj pora na obraz polskiego rynku telekomunikacyjnego.

Badania konsumenckie zostały przeprowadzone w okresie od października do listopada br. metodą bezpośrednich wywiadów ankieterskich, wspomaganych komputerowo.

Celem badania było zebranie danych na temat było określenie stopnia korzystania z usług telekomunikacyjnych w Polsce,  a także zebranie ogólnych opinii o rynku telekomunikacyjnym i następujących na nim zmianach.

Jakie wniosku można wysnuć z lektury raportu. Po pierwsze nasycenie usługami telekomunikacyjnymi na rynku klientów indywidualnych jest wysokie. Jedynie 4% Polaków w wieku 15 lat i więcej odpowiedziało, że nie posiada ani telefonu komórkowego, ani telefonu stacjonarnego, ani dostępu do internetu. Spośród dostępnych technologii telekomunikacyjnych największą popularnością nad Wisłą cieszy się telefon komórkowy. Jego posiadaniem może się pochwalić 86% badanych. Z kolei telefon stacjonarny jest podłączony w domach 31 proc. respondentów, a z dostępu do internetu (niezależnie od rodzaju łącza) korzysta 60% osób.

W przypadku internetu, jego stacjonarna nadal cieszy się o wiele wyższą popularnością, niż wersja mobilna (odpowiednio 47 proc. i 13 proc.). Pod względem współkorzystania z usług telekomunikacyjnych, największą grupę stanowią osoby posługujące się telefonem komórkowym i internetem (42% badanych). Tylko telefon komórkowy posiada 23% osób, a 17% użytkuje zarówno telefon stacjonarny, telefon komórkowy i internet.

Duży wpływ na korzystanie z poszczególnych technologii telekomunikacyjnych mają takie zmienne, jak wiek i stopień wykształcenia. Korzystanie z telefonu komórkowego maleje wraz ze wzrostem wieku (do 55% w grupie 60 lat i więcej). Również penetracja internetu (zarówno stacjonarnego jak i mobilnego) jest coraz niższa w kolejnych przedziałach wiekowych (maleje do 14% wśród osób w wieku 60 lat i więcej).

Osoby charakteryzujące się wyższym wykształceniem częściej posiadają telefon komórkowy (98%), a rzadziej korzystają z telefonu stacjonarnego (27%). Rośnie również posiadanie stacjonarnego i mobilnego dostępu do internetu wraz ze wzrostem wykształcenia.

Zostaw odpowiedź