fbpx

Jak zatrudnić pierwszego pracownika?

Masz wolne stanowisko pracy? Zdefiniowałeś już obowiązki i oczekiwania od pracownika? A może nawet już wybrałeś idealnego kandydata? To dobrze. Jesteś na półmetku. Przed tobą kolejna część obowiązków.

Przed zatrudnieniem pracownika powinieneś potwierdzić jego zdolność do pracy. W tym celu należy przygotować skierowanie na badanie lekarskie, uwzględniające szkodliwe czynniki występujące na danym stanowisku. Są nimi np. praca przy komputerze, w hałasie, czy na wysokości. Gdy lekarz potwierdzi zdolność do pracy stosownym zaświadczeniem, możesz kompletować dokumenty potrzebne do przygotowania umowy i prace i rejestracji pracownika.

Do wykonania obowiązków rejestracyjnych potrzebujesz podstawowych danych pracownika. W tym celu pracownik winien uzupełnić ankietę personalną. Gdy już ją otrzymasz możesz sporządzić umowę.

Przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków pracownik powinien przekazać pracodawcy:

  • ankietę personalną,
  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (kserokopia),
  • świadectwo ukończenia dodatkowych szkoleń, kursów – jeżeli są niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku (kserokopie),
  • świadectwa pracy (kserokopie),
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia pracy,

Przed rozpoczęciem pracy, pracownik powinien odbyć szkolenie BHP. Dobrze by było, aby przed szkoleniem otrzymał zakres obowiązków. Wtedy szkolenie będzie lepiej dopasowane do wymagań stanowiska.

Jeżeli twój zakład pracy wprowadził regulamin pracy, regulamin wynagradzania lub inne regulaminy, należy je przekazać pracownikowi do zapoznania się. Wraz z podpisaniem umowy, pracownik winien złożyć oświadczenie, iż zapoznał się z treścią regulaminów i zgadza się z nimi.

Od tego momentu pracownik może podjąć swoje obowiązki. Pracodawca natomiast ma jeszcze kilka rzeczy do zrobienia:

– zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia w ZUS (druk ZUS ZUA),

– sporządzenie kartoteki pracowniczej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa pracy,

– przygotowanie i bieżące prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i urlopów.

Jeżeli zatrudniany pracownik jest pierwszym pracownikiem w firmie, należy zgłosić zakład pracy do Inspekcji Pracy jako pracodawcę. Rejestracji dokonuje się drogą elektroniczną i nie wymaga ona posiadania podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu. Formularze do uzupełnienia i pełna instrukcja znajduje się: https://zgloszenia.pip.gov.pl/


Autorem artykułu jest Magdalena Leszczyńska www.baleno.pl


1 komentarz

  1. Allan 28-08-2013

Zostaw odpowiedź