fbpx

Jak zoptymalizować proces logistyczny w branży e-commerce? część I

Popularność i dynamiczny rozwój rynku e-commerce spowodowały, że coraz więcej ludzi decyduje się nie tylko na robienie zakupów drogą elektroniczną ale także na sprzedaż przez Internet. Aby działania podejmowane w ramach handlu internetowego były skuteczne i opłacalne należy przywiązać dużą wagę do organizacji procesu logistycznego.

Optymalizacja tych działań jest ważna nie tylko dla sprzedawcy ale przede wszystkim dla klienta, ponieważ to o niego i jego zadowolenie walczy cała strona podażowa rynku.


Pierwsza część artykułu o optymalizacji procesu logistycznego. Artykuł pochodzi z miesięcznika Mensis.pl nr 1, Listopad 2011. Autor: Sylwia Miter


 

Sam proces logistyczny należy rozumieć jako uporządkowany łańcuch wszystkich operacji związanych z przepływem szeroko pojętych materiałów. Efektem procesu logistycznego jest usługa logistyczna, czyli odpowiednie przetransportowanie lub magazynowanie produktów w jakości, ilości oraz czasie zgodnym z oczekiwaniami klientów. Na proces logistyczny składają się również takie czynności jak zaopatrzenie i dystrybucja. Zatem mówiąc o optymalizacji procesu logistycznego musimy brać pod uwagę działania mające na celu usprawnienie każdej z tych czynności.

 

Niezwykle ważnym elementem procesu logistycznego jest zaopatrzenie. Zazwyczaj polega ono na gromadzeniu środków do produkcji, surowców bądź też towarów, bez udziału których przedsiębiorstwo nie będzie mogło prawidłowo funkcjonować. Zaopatrzenie w logistyce jest więc bardzo istotne ponieważ to od niego zależy byt przedsiębiorstwa, jego współpracowników czy klientów. Bez podstawowych zasobów wykonywanie statutowej działalności każdego przedsiębiorstwa staje się wręcz niemożliwe. Działania firmy w zakresie prawidłowego zaopatrzenia stają się kluczowym czynnikiem jej istnienia i konkurencyjności. Istotne jest aby proces zaopatrzenia prowadzony był w sposób ciągły i łączył w sobie monitorowanie powstałych potrzeb z szybką reakcją na ich zaspokojenie.

 

Kolejną bardzo istotną funkcją w procesie logistycznym jest magazynowanie, rozumiane jako czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Optymalizacja tej części procesu dotyczy maksymalnego wykorzystania zasobów logistycznych przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów, czasu oraz wydajności i elastyczności procesów. Może ona dotyczyć zarówno zmian w infrastrukturze logistycznej magazynu, wyposażeniu, układzie stref magazynowych, jak również sposobie delegowania i raportowania zadań czy zasad bezpieczeństwa.

Z magazynowaniem związana jest również dystrybucja, czyli wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic pomiędzy strefą produkcji i konsumpcji. Optymalizacja procesu logistycznego na tym etapie skupia się przede wszystkim na pozbyciu się nieefektywności funkcjonujących w sieci dystrybucji, zapewnieniu efektywności kosztowej oraz zabezpieczeniu terminowości dostaw. Z tym ostatnim wiąże się sprawny transport, czyli kolejna składowa procesu logistycznego mająca wpływ na jego sprawny przebieg.

 

Transport to nic innego jak przemieszczanie ludzi lub ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Potrzeby transportowe, pomimo że należą do potrzeb wtórnych człowieka, są bardzo ważne. Związane są z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich oraz miejsc pracy. Optymalizacja transportu może wprowadzić znaczne oszczędności zarówno pod względem wykorzystania taboru jak i czasu potrzebnego na wszystkie czynności z tym związane. Wpływa to na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego atrakcyjność w oczach potencjalnych klientów. Dobrze zoptymalizowana trasa pozwala na uzyskanie przez klienta dokładniejszych informacji o czasie dostawy lub odbioru towaru.

 

Dla sprzedawców działających na rynku e-commerce optymalizacja procesu logistycznego jest bardzo ważna ale może przysporzyć pewnych problemów. Nie każdy mały przedsiębiorca jest w stanie sam poradzić sobie z tym zagadnieniem i objąć pełną kontrolę nad każdym elementem wchodzącym w jego skład. Rozwój handlu internetowego przyczynił się do powstania wielu nowych rozwiązań będących kompleksową odpowiedzią na realizację procesu optymalizacji funkcji logistycznych.

 


Druga część artykułu o optymalizacji procesu logistycznego. Artykuł pochodzi z miesięcznika Mensis.pl nr 1, Listopad 2011. Autor: Sylwia Miter


Zostaw odpowiedź