fbpx

Jednolity Rynek Cyfrowy – bezpłatny przewodnik dla przedsiębiorców!

„Przed cyfryzacją nie ma już ucieczki – cyfrowa rewolucja w gospodarce dzieje się na naszych oczach i zmienia sposób funkcjonowania przedsiębiorstw”.

To najważniejsze zdanie ze wstępu do raportu pod tytułem „Przewodnik po jednolitym Rynku Cyfrowym dla MŚP”, po który powinien sięgnąć każdy przedsiębiorca i menadżer pracujący w handlu internetowym. Ponieważ ekommers to już nie tylko praktyka, ale i solidna garść teorii, przepisów prawa, pojęć oraz generalna myśl przyświecająca oficjelom prowadzącym Unię Europejską.

Raport przybliża aktualny stan Jednolitego Rynku Cyfrowego z punktu widzenia przedsiębiorcy, a także stawia go na fundamentach podstawowych pojęć, oraz finalnie, pozwala zrozumieć jaki będzie kierunek zmian w najbliższych latach. Rozsądnie jest wiedzieć, że po pierwsze, UE widzi cyfrowy obieg dóbr i usług jako oddzielny twór pojęciowo-prawny, a po drugie, w jaki sposób rozumuje o nim, co przełoży się na kolejne zmiany w najbliższych latach.

Przewodnik pokazuje także bardzo ciekawie skąd jako społeczeństwo cyfrowe przychodzimy i dokąd zmierzamy.

Untitled-1

Spis treści dostępny poniżej, podobnie jak link do pełnego raportu
http://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/02/Przewodnik_dla_MSP.pdf

 

Co to jest gospodarka cyfrowa? 9
Od Web 1.0 do Przemysłu 4.0: krótka historia cyfryzacji gospodarki 11
E-gospodarka: najważniejsze pojęcia 13
E-commerce 13
Internet rzeczy 15
Big Data i chmura obliczeniowa 17
Platformy internetowe 18
Platformy e-commerce 20
Systemy płatności 23
Nie lekceważ cyfryzacji, czyli dlaczego twoja firma potrzebuje
cyfrowych technologii 26
Wyzwania w obliczu Jednolitego Rynku Cyfrowego 27
Korzyści cyfrowej rewolucji 29
Co to jest Jednolity Rynek Cyfrowy? 31
Jak wygląda proces tworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego? 33
Filary Jednolitego Rynku Cyfrowego 34
Filar I. Lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorców do towarów
i usług w internecie 34
Filar II. Tworzenie lepszych warunków do rozwoju sieci i usług cyfrowych 38
Filar III. Maksymalizacja wzrostu gospodarczego generowanego przez
europejską gospodarkę cyfrową 39
Jakie efekty gospodarcze przyniesie Jednolity Rynek Cyfrowy? 42
Przedsiębiorca na Jednolitym Rynku Cyfrowym 45
Dostarczanie towarów 47
Dostarczanie usług 47
Kwestia praw autorskich 49
Ułatwienia w dokonywaniu opłat za transakcje: system SEPA 50
Rozliczanie zagranicznych transakcji: e-commerce a VAT 51
Ochrona danych osobowych w handlu internetowym 53
Ochrona konsumenta na Jednolitym Rynku Cyfrowym 5 7
Odpowiedzialność posprzedażowa w e-commerce 57
Postępowanie w sprawach drobnych roszczeń 59
Rozwiązywanie sporów w ramach Jednolitego Rynku Cyfrowego 60
Polskie MŚP na Jednolitym Rynku Cyfrowym 3 6
Wyzwania i szanse na rozwój poskich MŚP 65
Dlaczego polska gospodarka wlecze się w cyfrowym ogonie Europy? 66
Kompetencje cyfrowe polskich pracowników 68
Sprzedaż polskich firm za granicę 69
Sukcesy polskich firm w obszarze handlu zagranicznego 71

1 komentarz

  1. Michu 20-02-2017

Zostaw odpowiedź