fbpx

Kiedy kupujemy w sieci?

Na tytułowe pytanie próbuje odpowiedzieć najnowszy raport opracowany przez producenta przeglądarki Opera. Zebrane dane dotyczą zarówno segmentu desktop, jak i mobile.

Dokument jasno pokazuje, że użytkownicy z segmentu desktop najczęściej decydują się dokonać e-zakupów w poniedziałki i pozostają bardziej aktywni w dni robocze niż w weekendy.

Inaczej wygląda to w przypadku użytkowników mobilnych, którzy najmocniej rozgrzewają łącza sklepów internetowych w soboty.

Prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy, na co wskazują autorzy raportu, jest fakt, iż weekendowy wypoczynek w domu sprzyja użytkowany urządzeń mobilnych i wykorzystywaniu ich do realizacji zakupów w sieci.

Co ciekawe, najmniejszy ruch w tym kanale w e-commerce notuje się w piątki.

Interesujący jest również fakt, iż pomimo znacznie dłuższego czasu, jaki użytkownicy spędzają w e-sklepach na urządzeniach mobilnym w porównaniu z desktopami, aż 89 proc. wydatków ponoszonych przez konsumentów w trakcie korzystania z kanałów e-commerce przypada na segment desktop, na mobile – 11 proc.

 

Inne wnioski wypływają z wcześniej opublikowanego raportu ” Performance Index”, na który powołuje się serwis MarketLive’s. Zawiera on dane zebrane pośród e-sprzedawców w pierwszym kwartale 2014 roku. Te dane różnią się nieco od tych zebranych przez Operę.

W przypadku tabletów, największy ruch przypadał na niedziele (17 proc. ruchu tygodniowego), z kolei na soboty – 15 proc. Niedziela mogła pochwalić się najwyższymi wskaźnikami konwersji. Z kolei pod względem przychodów, oprócz niedziel, dobre wyniki notowano również w poniedziałki.

Z kolei odnosząc te dane do smartfonów, okazało się, że szczyt zainteresowania użytkowników również przypadał na niedzielę, ale w czwartki notowano największy udział w przychodach.

Zostaw odpowiedź