fbpx

Kolejny “order zaufania” czy może usługa niezbędna małym e-sklepom?

Firma iSecure wprowadziła nową usługę skierowaną do e-sklepów – Wiarygodny Regulamin.

Aby prowadzić sklep internetowy, który będzie zgodny z obowiązującym prawem, należy zwrócić uwagę na całkiem sporą ilość kruczków prawnych, z którymi niestety musi zmierzyć się każdy nowy przedsiębiorca. Ogólnie przyjętą zasadą jest precyzyjnie przygotowany przez właściciela takiego sklepu regulaminu świadczenia usług, który w wirtualnym świecie stanowi umowę jaka łączy sprzedającego z kupującym.

Szczegółowe regulacje w tym zakresie można znaleźć w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za  szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W art. 9 wyliczono jakie informacje muszą zostać podane konsumentowi, który dokonuje zakupu na odległość, a więc klientowi sklepu internetowego. Niestety wielu właścicieli sklepów internetowych, szczególnie tych nowo powstałych, dopuszcza się kopiowania regulaminów znalezionych na stronach konkurencji. W ten sposób można naruszyć nie tylko przepisy ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ale też zupełnie nieświadomie przepisać klauzule niedozwolone, które mogą znajdować się w takim regulaminie.

Na te ostatnie wyjątkowo czuły jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego jednym z ustawowych zadań jest prowadzenie tzw. rejestru klauzul niedozwolonych, który z dnia na dzień robi się coraz dłuższy (obecnie liczy sobie 838 stron i zapisano w nim 3396 klauzul). W przypadku znalezienia takich klauzul – przedsiębiorca może ponieść karę finansową.

Innym prawnym niebezpieczeństwem jest nienależyte dopełnianie wymogów związanych z ochroną danych osobowych. W tym przypadku właściciel sklepu musi liczyć się z możliwością przeprowadzenia kontroli ze strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z pozoru dane osobowe chroni się łatwo, czy jednak na pewno? Z naszych obserwacji wynika, że nie każdy przedsiębiorca wie jak sporządzić dokumentację ochrony danych osobowych (a nawet, że musi ją w ogóle posiadać), a także w jaki sposób zgłosić zbiory danych do GIODO.

Mając świadomość opisanych tu zagrożeń, firma iSecure postanowiła wprowadzić nową usługę, w pełni dedykowaną rynkowi e-commerce. „Zdajemy sobie sprawę z tego, że przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe nie dysponują dużym budżetem, który mogą przeznaczyć na usługi doradcze, dlatego też skonstruowaliśmy ofertę w taki sposób, by była ona dostępna praktycznie dla każdego. Za niewielkie pieniądze właściciel takiego sklepu może mieć w pełni zgodny z prawem regulamin, a dopłacając parę złotych, także stały monitoring klauzul niedozwolonych. Jednocześnie może tym wszystkim pochwalić się swoim klientom dzięki certyfikatowi” – mówi Sebastian Kalmus, Project Manager w iSecure, odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek marki „Wiarygodny Regulamin”.

Zostaw odpowiedź