fbpx
uokik

Konsumenckie postępowania polubowne podbiły serca Polaków – prawie 10 tysięcy w pierwszym roku!

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich osiągnęła sukces i pokazała, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu instytucje w Polsce.

Statystyki postępowania polubownego (określanego też angielskim skrótem ADR – Alternative Dispute Resolution), którego tradycja w Polsce ma raptem rok są zdumiewające. UOKiK udzieliło w tej materii ponad 800 porad prawnych, prawie 8000 spraw wylądowało w Inspekcji Handlowej, 3500 przed Rzecznikiem Finansowym i setki w innych instytucjach. Bilans po roku obowiązywania ustawy pokazuje, że pomimo wolnego rynku i ostrej konkurencji relacje między sprzedawcami a konsumentami pozostają napięte. Winne są tu obie strony – konsumenci nie zważając na zdrowy rozsądek wymagają literalnie wszystkiego co możliwe, gdyż płacąc za towar uważają, że biorą też w posiadanie umysł i ciało sprzedawcy, zaś sprzedawcy często uważają, że ich zobowiązania kończą się w momencie wydania kupującemu towaru. Ten brak odpowiedzialności wynika z trudności, jakie napotyka kupujący, gdy chce złożyć sprawę do sądu cywilnego. Wszak wtedy obowiązek dowodowy spoczywa na pozywającym, który musi w tej materii ponieść szereg kosztów i liczyć na przychylność sądu.

– To spory sukces – podkreśla Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – UOKiK sam nie prowadzi postępowań polubownych ani nie przyjmuje wniosków. Robią to podmioty uprawnione. Natomiast nasz Punkt Kontaktowy udziela porad – może pomóc wypełnić dokumenty i wskazać, do jakiej instytucji je złożyć.

Kto prowadzi postępowania polubowne? Lista zamieszczona na stronie UOKiK.gov.pl

  • Inspekcja Handlowa. Spory związane ze sprzedażą towarów i usług, m.in. ze sprzedawcami, deweloperami, firmami remontowymi, biurami podróży. Od 10 stycznia do 15 grudnia 2017 do Inspekcji Handlowej wpłynęło łącznie 7970 wniosków o postępowania polubowne. W połowie grudnia ubiegłego roku Inspekcja prowadziła łącznie 1013 postępowań w zakresie koncyliacji i mediacji konsumenckiej.
  • Rzecznik Finansowy. Spory finansowe i ubezpieczeniowe. Obecnie prowadzi ok. 3500 spraw.
  • Sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. Spory finansowe. Do listopada 2017 r. wpłynęło do niego 2380 wniosków, prowadzi 900 postępowań.
  • Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. Tylko spory z bankami. Do końca III kwartału 2017 r. wpłynęły do niego 884 wnioski.
  • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Sprawy z branży telekomunikacyjnej i pocztowej. W listopadzie 2017 r. prowadził ok. 1400 postępowań.
  • Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Spory z dostawcami prądu, gazu, ciepła. Do listopada 2017 r. wpłynęło do niego ok. 300 spraw.
  • Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Kolejowego. Spory z przedsiębiorcami kolejowymi. W listopadzie 2017 r. prowadził ok. 130 spraw dotyczących postępowania ADR.
  • Stowarzyszenie Praw Pasażerów „Przyjazne latanie”. Spory z liniami lotniczymi. Od kwietnia do połowy grudnia 2017 r. przeprowadziło 10 mediacji.

 

UOKiK radzi – składając wniosek, pamiętaj:

Postępowanie polubowne to postępowanie poreklamacyjne. Najpierw musisz złożyć reklamację wadliwego towaru lub usługi, a sprzedawca musi ją w całości lub w części odrzucić.

Wniosek musi być podpisany.

Dołącz do wniosku dokumenty, np. potwierdzenie płatności, korespondencję reklamacyjną z przedsiębiorcą, zdjęcia wadliwego towaru.

Udział w postępowaniu ADR zasadniczo jest dobrowolny, co oznacza, że obie strony muszą się zgodzić na tę procedurę (wyjątkiem są postępowania przed Rzecznikiem Finansowym i Arbitrem Bankowym, gdzie udział przedsiębiorcy jest obowiązkowy). Dobrowolne jest także przyjęcie rozwiązania sporu wypracowanego w toku postępowania, wyjątkiem jest arbitraż przed Arbitrem Bankowym (rozwiązanie sporu jest wiążące dla banku) i przed Sądem Polubownym przy KNF (rozstrzygnięcie jest wiążące dla obu stron).

Jeśli toczysz spór o towar lub usługę, które kupiłeś przez internet, możesz złożyć wniosek elektronicznie przez platformę ODR (Online Dispute Resolution). To strona prowadzona przez Komisję Europejską, dostępna także w języku polskim. Przydatna zwłaszcza w konfliktach z przedsiębiorcami z innych krajów UE. Pamiętaj, jeśli druga strona nie zgodzi się na postępowanie polubowne, po 30 dniach sprawa jest zamykana. Do końca 2017 r. Polacy złożyli w ten sposób ponad 1600 wniosków.

Jeśli spierasz się z przedsiębiorcą z innego kraju UE, możesz też skorzystać z pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Jeśli składasz wniosek do Inspekcji Handlowej, wybierz inspektorat w tym województwie, gdzie mieści się sklep, z którym się spierasz. W przypadku zakupów przez internet najwłaściwszy będzie inspektorat w tym regionie, gdzie firma ma swoją główną siedzibę.

Większość postępowań jest dla konsumentów bezpłatna. Wyjątkiem są postępowania przed: Rzecznikiem Finansowym (50 zł), Sądem Polubownym przy KNF (50 zł – mediacja, 150 zł – arbitraż) i Arbitrem Bankowym (50 zł lub 20 zł – w zależności od wartości przedmiotu sporu). Trzeba się też liczyć z kosztem powołania rzeczoznawcy, jeśli będzie to konieczne.

Zostaw odpowiedź