fbpx

Koszty zwrotu poważną barierą w międzynarodowym e-handlu

Tytułowe wnioski płyną z badania, jakie zostało przeprowadzone przez B2C Europe (b2ceurope.eu), które na co dzień zajmuje się ekomersową logistyką międzynarodową.

Badanie „Making money out of returns” przeprowadzono na szeroko dobranej próbie konsumentów. Obejmowała ona 2400 osób z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Holandii, Szwajcarii oraz Niemiec. Chociaż liczba wygląda na bardzo dużą, to gdy podzielimy ją aż na 8 krajów i weźmiemy pod uwagę, jak bardzo są one zróżnicowane kulturowo i społecznie, to nie warto wyciągać zbyt daleko idących wniosków z raportu. Tak czy inaczej, jest to wartościowy materiał do ukierunkowania przemyśleń i kolejnych badań, a także nadawania kierunków i zarysów strategii w e-handlu międzynarodowym.

Zacznijmy od tego, że temat wygląda na poważny. Około 40 procent respondentów z Niemiec i Szwajcarii uważa, że kosztowny zwrot towaru to istotna bariera w internetowych zakupach za granicą. Na przeciwnym biegunie są Hiszpanie – tam rzadziej niż co piąta osoba ma podobne zdanie, co i tak jest mało pozytywnym wynikiem. Zbliżony wynik osiągnęła także Francja.

2016-09-07_1209

Niemniej ciekawie wygląda współczynnik osób, które w różnych krajach zakładają potencjalny zwrot produktu, gdy kupują go przez Internet. Okazuje się, że w przytłaczającej większości badanych krajów założenie takie czyni więcej niż połowa respondentów. Na przykład w Hiszpanii i Holandii blisko 2/3 badanych potwierdziło podobne zamiary. Najmniej zaś we Włoszech bo „tylko 43 procent”. Jeśli przyjmiemy, że część osób mogła nie chcieć przyznać się do takich mało „uczciwych” zamiarów i przyjmiemy że badanie pokazało zaniżone wyniki, to śmiało możemy przyjąć, że każdy świadomy konsument bierze pod uwagę zwrot towaru, gdy go kupuje w Internecie.

barrier

Potwierdza to także ostatni wykres, który prezentujemy z badania B2C Europe – jak widać poniżej, wyraźna i prosta informacja na temat zwrotów to istotny temat dla co czwartego lub co trzeciego obywatela wyżej wymienionych krajów.
important_aspect

 

Zostaw odpowiedź