fbpx

Lewiatan zabiera głos w sprawie ozusowania umów zleceń

Wczoraj otrzymaliśmy notkę prasową, w której Konfederacja Pracodawców Lewiatan przedstawiła wyniki ekspertyzy ekonomicznej wykonanej przez Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych (WISE Institute).

Efektem prac WISE są cztery scenariusze. Niestety, nie przewidziano najważniejszego, piątego scenariusza.

 

Chociaż polski rząd dopiero planuje zmiany dotyczące funkcjonowania umów zleceń i umów o dzieło to główni zainteresowani, czyli pracodawcy poczynili już szereg kroków, które miałyby wskazać konsekwencje ozusowania umów zleceń.

 

Po pierwsze dokument przedstawiony przez WISE zwraca uwagę na łagodzące skutki proponowanego przez rząd 12 miesięcznego vacatio legis właśnie tworzonej ustawy. Korzyści te dotyczą wszystkich uczestników rynku: zarówno pracowników, jak i pracodawców oraz budżetu państwa.

 

Zwraca się także uwagę na motywację pracodawców w tej materii:

Pracodawcy – z uwagi na istotne oszczędności – coraz częściej decydują się bowiem na korzystanie z umów zleceń, co w naturalny sposób wpływa na niższy zakres bezpieczeństwa zatrudnionych. Mimo społecznie słusznych postulatów, lekarstwa na podstawowy problem – dostosowania przedsiębiorstw i pracujących w nich osób do nowych warunków rynkowych – dotychczas nie przedstawiono.

 

Niestety, Konfederacja pomija temat zgodności z prawem przetrzymywania na umowach zleceniach pracowników pelnoetatowych, którzy de facto wypełniają stosunek pracy. Nie podnosi także kwestii strat, jakie ponoszą pracownicy z tytułu braku składek emerytalnych.

 

„Zapomina” tym samym o celu wprowadzenia instytucji umowy zlecenia, która to nie miała służyć jako czysta forma oszczędności dla pracodawców, ale uelastycznić rynek pracy w miejscach, gdzie umowa o pracę nie mogła być, z różnych przyczyn, stosowana.

 

Tym samym, celem wprowadzenia umowy zlecenia była poprawa poziomu zatrudnienia, co niestety nie w pełni zakończyło się sukcesem. Jednym z czynników było przekonanie pracodawców, że jeśli umowa o pracę obniżała rentowność przedsiębiorstwa to jest to powód wystarczający aby zastosować umowę zlecenie. W tej krótkowzrocznej polityce można doszukiwać się przyczyn tego, że Polska jest krajem, który słynie z niezwykle taniej siły roboczej i braku klasy średniej. Tyle tytułem wyjaśnienia, do którego Lewiatan skłonny nie był.

 

Jak wyglądają same scenariusze autorstwa WISE? O tym w części drugiej.

 

Zostaw odpowiedź