fbpx

Mały przewodnik po jednostkach kontrolujących sklepy internetowe

Prowadzenie biznesu w Internecie staje się coraz powszechniejszą praktyką. Głównym plusem takiej działalności jest ograniczanie kosztów. Często jednak przedsiębiorcy zastanawiają się czy prowadzenie wirtualnego sklepu nie przysporzy im uciążliwych kłopotów związanych z kontrolami instytucji do tego uprawnionych. Poniżej przedstawiamy wykaz jednostek kontrolujących firmy prowadzone za pośrednictwem Internetu i krótki opis zakresu ich działań.

Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników podlega kontroli trzech instytucji: Urzędu Skarbowego, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd Skarbowy posiada uprawnienia dotyczące sprawdzania skrupulatności przedsiębiorcy pod kątem obliczania i wpłacania należnego podatku. Pełny zakres uprawnień US zawarty jest w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej (Dz. U. nr 100 poz. 442).

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przede wszystkim sprawdza wywiązywanie się przedsiębiorcy z obowiązku zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnianiem bez zezwolenia i przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. nr 133 poz. 833). Mimo, że ustawa weszła w życie już 16 lat temu, to wzmożone kontrole w ostatnich kilku latach zdziwiły i zaniepokoiły wielu właścicieli sklepów internetowych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kontrole pod kątem przestrzegania praw konsumentów. UOKiK na terenie kraju działa za pośrednictwem swoich delegatur, Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Ochrony Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej. Najczęstszymi powodami kontroli UOKiK są: zaniedbanie obowiązków w zakresie rzetelnego informowania klientów o danych przedsiębiorstwa, podawanie nieprawdziwych informacji o sprzedawanych produktach oraz nieuwzględnianie reklamacji.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudni pracowników, liczba jednostek mogących przeprowadzić kontrolę się wydłuża. Najważniejszą instytucją badającą przestrzeganie prawa pracy względem zatrudnionych pracowników jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Inną jednostką zajmującą się dochodzeniem praw pracowników, a w tym wypadku kontrolą odprowadzania przez przedsiębiorcę składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrole innych instytucji uzależnione są od rozmiaru prowadzonej firmy i rodzaju sprzedawanych towarów. Możliwe są więc kontrole:

  • Inspekcji Sanitarnej (jeśli przechowywanie towarów wymaga zachowania szczególnych zasad ze względu na zdrowie kupujących),
  • Urzędu Celnego (jeśli sklep ma zasięg międzynarodowy),
  • ZAIKS-u (jeżeli istnieje prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa dotyczącego bezprawnego kopiowania filmów, płyt muzycznych, gier etc.),
  • Państwowej Straży Pożarnej (dotyczące przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej).

Przedsiębiorca decydujący się na założenie sklepu internetowego oprócz przytaczanych powyżej ustaw, powinien zapoznać się także z treścią ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 155 poz. 1096), z której dowie się szczegółów dotyczących przysługujących mu praw. W rozdziale piątym tejże ustawy znaleźć można między innymi informacje:

  • o zakazie jednoczesnego kontrolowania przez więcej niż jedną uprawnioną jednostkę,
  • o konieczności zawiadomienia o kontroli z minimum tygodniowym wyprzedzeniem,
  • o możliwości dochodzenia odszkodowania w razie złamania przepisów prawa przez kontrolerów.

Mimo, że powyższa lista jest długa, przedsiębiorcy nie powinni przesadnie obawiać się skutków kontroli. Zazwyczaj są one czystą formalnością. Najczęściej nakładającą kary jednostką jest Urząd Skarbowy ale także te są łatwe do uniknięcia, jeżeli księgowość zostanie powierzona w ręce specjalisty.


Autorem artykułu jest http://ciachrogulski.pl/

Tagi:, ,

Zostaw odpowiedź