fbpx

Minister Anna Streżyńska – osobowością polskiej gospodarki cyfrowej

17 listopada odbyła się uroczysta Gala Konkursu “e-Commerce Polska awards 2016”.

Towarzyszyła mu pierwsza edycja Konkursu “Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej”, który zwyciężyła Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji. Organizatorem Konkursów jest Izba Gospodarki Elektronicznej.

e-Izba prężnie działa na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce. Poprzez naszą nową inicjatywę – Konkurs  “Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej”  chcemy nagradzać liderów, którzy dzięki swoim odważnym decyzjom, innowacyjnym projektom i zaangażowaniu przyczyniają się do tego, że nasza gospodarka aktywnie uczestniczy w  cyfrowej rewolucji. W imieniu Izby Gospodarki Elektronicznej gratuluję zwycięstwa Minister Annie Streżyńskiej, którą Kapituła Konkursu doceniła za wkład w cyfryzację Polski  – informuje Łukasz Szymula, Przewodniczący Kapituły Konkursu “Osobowość polskiej gospodarki cyfrowej”

Anna Streżyńska funkcję Ministra Cyfryzacji pełni od 16 listopada 2015 roku.
Kapituła Konkursu większością głosów zdecydowała o zwycięstwie Minister Streżyńskiej za wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce, w szczególności za zaangażowanie w budowę Jednolitego Rynku Cyfrowego, realizację projektów związanych z informatyzacją państwa, w tym projektów usprawniających System Rejestrów Państwowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz wprowadzanie szerokopasmowego Internetu do szkół.

Nominowani w Konkursie byli także: Justyna Skorupska, Przewodnicząca Rady e-Izby oraz Grzegorz Wójcik, Dyrektor ds. korporacyjnych w Allegro.

Jury Konkursu “Osobowość polskiej gospodarki” reprezentowali Członkowie Rady Izby Gospodarki Elektronicznej:

Dorota Bachman, Roman Baluta, Anna Bogdańska, Michał Grom, Piotr Kurczewski, Marcin Ledworowski, Andrzej Poniński, Łukasz Rzepecki oraz Rafał Stępniewski. Przewodniczącym Jury był – Łukasz Szymula.

Zostaw odpowiedź