fbpx

Narzędzia monitorujące e-commerce

Od lat można zaobserwować dużą potrzebę monitorowania funkcji serwisów i aplikacji webowych w USA i w Europie Zachodniej. A czy polskie sklepy internetowe monitorują swoją działalność online?

Współczesne platformy sklepowe – niezależnie czy to usługa on-line czy silnik do wdrożenia na własnym serwerze – realizują coraz więcej funkcji dodatkowych, uzupełniających w stosunku do bazowej obsługi zamówień. Ale istnieje grupa funkcji zewnętrznych, realizowanych przez różnych dostawców, pomagających trzymać rękę na pulsie (a raczej na wielu pulsach). Są to funkcje monitorujące rozmaite cechy działalności, analizujące je i alarmujące w przypadku wystąpienia anomalii. Wśród najczęściej obserwowanych obszarów możemy wyróżnić: ruch i zachowania użytkowników, dostępność i prawidłowe funkcjonowanie stron, pozycje w wynikach wyszukiwarek czy wzmianki w mediach społecznościowych. Są też usługi charakterystyczne dla e-commerce, jak np. monitorowanie cen u konkurencji.

Ruch i zachowania użytkowników w sklepie

Wielkość ruchu, źródła wizyt, charakterystyka użytkowników, ścieżki poruszania się po serwisie i w końcu konwersje na zamówienia. Analityka internetowa jest źródłem kluczowej i niezbędnej wiedzy o efektywności samego sklepu, jak też wszelkich działań promocyjnych.
Tym bardziej dziwi bardzo wysoki odpowiedzi “nie używam” – aż 5%!
Poza tym – brak niespodzianek. Król jest jeden – Google Analytics, wykorzystywane przez 93% respondentów. Kolejne narzędzia to wyniki poniżej 10%.

Narzędzia monitorujące e-commerce

Dostępność i prawidłowe funkcjonowanie

Żadna branża nie odczuwa w tak bezpośredni sposób awarii serwisu internetowego (lub usterki kluczowej funkcji) jak e-commerce. Tutaj niedostępność przekłada się na wymierne straty finansowe, wynikające z niezrealizowanej sprzedaży – ale też (już mniej bezpośrednio)  z niepozyskanych danych użytkowników, nadszarpniętego wizerunku itd.
Straty są najbardziej dotkliwe, kiedy awaria wystąpi w czasie trwania działań reklamowych.

Usługi monitorujące prawidłowe aplikacji serwisów internetowych (w tym e-commerce) pozwalają zminimalizować straty poprzez skrócenie czasu awarii do minimum. Testują one strony na różne sposoby z wysoką częstotliwością i natychmiast alarmują właściciela w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Niestety większość, bo aż 73%, sklepów, które wzięły udział w naszym badaniu, w ogóle nie korzysta z takich usług. Wśród pozostałych 27% najpopularniejszy jest szwedzki Pingdom (10%).

Narzędzia monitorujące e-commerce

Rezultaty działań SEO

Walka o ruch organiczny z Google wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i zasobów. Niezależnie od tego, czy pozycjonowanie jest realizowane in-house, czy może zlecane freelancerowi lub agencji, trzeba śledzić wyniki tych działań – czyli pozycje w wynikach wyszukiwania. Oczywiście najlepiej korzystać z niezależnego źródła tych danych.
Z naszego badania wynika, że 65% używa narzędzi do monitorowania pozycji w Google a najczęściej wskazywanym (23%) dostawcą jest SEMSTORM.

Narzędzia monitorujące e-commerce

Wzmianki o marce

Monitorowanie rozmów toczących się w Internecie (media społecznościowe, fora, blogi) pozwala wykrywać kluczowe momenty, w których warto włączyć się do dyskusji. Czasem jest to okazja na pozyskanie klienta, innym razem kryzys, który można załagodzić nie stojąc pasywnie z boku. W szerszym ujęciu, monitoring marki umożliwia ocenę jej popularności i określenie ogólnego zabarwienia emocjonalnego opinii o niej i jej ofercie.
Wśród 39% respondentów monitorujących swoje marki liderem jest polski Brand24 (25% odpowiedzi), znany przede wszystkim z mistrzowskiej obsługi klienta i nieszablonowego marketingu.

Narzędzia monitorujące e-commerce

Ceny u konkurencji

Pricing w e-commerce to ciężki kawałek chleba. Szczególnie w przypadku homogenicznych produktów i kiedy konkurencja jest liczna. Kluczowa efektywnym ustalaniu cen jest wiedza na temat cen na te same (lub zbliżone) produkty u konkurencji. W pewnym ograniczonym zakresie można konkurencję podglądać “ręcznie”. Ale im więcej produktów i konkurencyjnych sklepów, tym trudniej.
Z pomocą przychodzą usługi monitorowania cen w sklepach internetowych. Z naszego badania wynika, że korzysta z nich niewiele polskich sklepów – zaledwie 24% udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Najpopularniejszym dostawcą jest tutaj Dealavo (10%).

Narzędzia monitorujące e-commerce

Tablice agregujące dane

77% respondentów korzysta z więcej niż jednej usługi monitorującej. Im więcej źródeł danych, tym trudniej śledzić wyniki.

Narzędzia monitorujące e-commerce

Pomagają w tym aplikacje typu “dashboard”, agregujące dane z wielu źródeł w jednym przejrzystym “kokpicie”. Z tego rozwiązania korzysta zaledwie 8% respondentów a najbardziej popularnym rozwiązaniem jest Klipfolio (3% odpowiedzi).

Narzędzia monitorujące e-commerce

Popularność monitoringu

Spodziewaliśmy się, że popularność poszczególnych usług monitorujących rośnie wraz z wielkością (obrotami) sklepów oraz czasem, przez jaki funkcjonują na rynku. Wyniki badania jednak nie potwierdziły żadnej z tych zależności.

Wykorzystanie monitoringu w zależności od obrotów sklepu:

Narzędzia monitorujące e-commerce

Wykorzystanie monitoringu w zależności od czasu obecności na rynku:

Narzędzia monitorujące e-commerce

Podsumowanie

Najwięcej spośród przebadanych sklepów korzysta z dwóch usług monitorujących. Najczęściej są to: monitoring ruchu (za pomocą Google Analytics) oraz monitoring wyników SEO.
Kolejne w rankingu popularności są monitoring wzmianek (głównie Brand24, z którego korzysta co czwarty z badanych sklepów) oraz monitoring dostępności i funkcjonowania stron.
Najmniej sklepów korzysta z usług monitorowania cen.
Stopień wykorzystania usług monitorujących żadnego typu nie jest uzależniony od wielkości (obrotów) sklepów ani tego, od jak dawna funkcjonują.

Badanie on-line przeprowadził SITEIMPULSE w dniach 19.08.2017 – 18.09.2017 na grupie 110 polskich sklepów internetowych.


Więcej o monitoringu e-commerce w magazynie Mensis, autor: Konrad Caban
Jeśli chcesz być na bieżąco z rynkiem reklamy internetowej – zamów prenumeratę Mensis.pl


Zostaw odpowiedź