fbpx

NBP: mniej barier w prowadzeniu działalności gospodarczej

NBP przeprowadziło kwartalne badanie przedsiębiorstw. W badaniu tym zapytało o największe bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej. I tu ku zdziwieniu wszystkich i utartemu schematowi, że Polacy kochają narzekać okazuje się, że aż 25% właścicieli przedsiębiorstw nie widzi jakichkolwiek barier w rozwoju ich firm.

I to w czasach nadchodzącego spowolnienia gospodarczego.

I tutaj przechodzimy do gorszej części badania – zarówno w sensie wyników, jak i w sensie metodologii. Największa przeszkoda w prowadzeniu działalności gospodarczej to zdaniem przedsiębiorców niski popyt. Potem mamy wahania kursów walutowych, a na trzecim miejscu wzrost cen surowców i materiałów. Czwarte miejsce to zatory płatnicze i problemy z płynnością finansową. To ostatnie jest ciekawostką, ponieważ od dobrych kilku lat lądowało w czubie zestawienia. Jak widać czasy się zmieniają, przestaje się opłacać nie regulować w terminie należności. Na ostatnim miejscu jest konkurencja – dla większości firm to nie problem.

 

Ostatni komentarz dotyczy pewnych ukrytych założeń metodologii powyżej przedstawionego badania. Jak odróżnić niski popyt od działań konkurencji? Z punktu widzenia posiadacza pełnej wiedzy o rynku sprawa jest prosta, ale z punktu widzenia przedsiębiorcy, który ma wiedzę częściową prosta już nie jest. Bo jak będąc sprzedawcą detalicznym można mieć pewność, że brak sprzedaży to efekt kurczącego się popytu lub działań konkurencji?

Zostaw odpowiedź