fbpx

Niedozwolone klauzule pod lupą Trusted Shops

Rok 2012 był rekordowy pod względem niedozwolonych klauzul dodawanych do rejestru UOKiK. Znalazły się w nim aż 432 zapisy z zakresu handlu internetowego. Klauzula narzucająca konsumentom właściwość miejscową sądu to niedozwolony zapis, który najczęściej pojawiał się w regulaminach sklepów.

Znaczny przyrost liczby sklepów i rozwój handlu w sieci, a także idąca za tym konkurencja na rynku sprawiają, że sklepom coraz trudniej nadążać pojawiającymi się zmianami prawnymi. Ponadto sprzedawcom zdarza się kopiować regulaminy innych sklepów i umieszczać na swoich witrynach nie weryfikując uprzednio ich zgodności z obowiązującym prawem.

Tymczasem wiele stowarzyszeń i instytucji występujących w obronie interesów konsumentów zgłasza niedozwolone zapisy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w drodze postępowania stwierdza ich zgodność lub niezgodność z obowiązującym prawem. Eksperci Trusted Shops przeanalizowali niedozwolone klauzule wpisane do rejestru UOKiK w 2012 roku i wyodrębnili pięć kategorii najczęściej popełnianych błędów w regulaminach.

 

5 grzechów głównych

Na pierwszym miejscu w zestawieniu znalazły się klauzule, które narzucają konsumentom właściwość miejscowość sądu przedsiębiorcy. Stanowiły one prawie jedną czwartą wszystkich niedozwolonych zapisów dotyczących e-handlu. Natomiast zgodnie z prawem, w przypadku sporu konsumenta ze sprzedawcą i wkroczenia na drogę sądową, konsument ma wybór pomiędzy sądem właściwości ogólnej, a sądem mu odpowiadającym.

Drugi najczęściej popełniany błąd to zastrzeżenie przez sklep prawa do zmiany regulaminu. Należy tu zwrócić uwagę, że sprzedawca może jak najbardziej dokonać zmian w regulaminie swojego e-sklepu. Niedozwolone jest jednak zastrzeganie, że zmiany automatycznie obowiązują wszystkich kupujących.

Trzecia kategoria obejmuje zapisy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy. W tym zakresie w regulaminach najczęściej występują zapisy ograniczające zwracaną konsumentowi kwotę do ceny samego towaru lub nakładające na konsumenta obowiązek zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu.

Kolejną grupą są klauzule naruszające prawa konsumenta do reklamacji. Warto zauważyć, że większość z nich stanowią zapisy wydłużające okres, jaki sklep ma na rozpatrzenie reklamacji z 14 na 30 dni.

Ostatnią kategorię tworzą zapisy, w których przedsiębiorcy uchylają się od odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie. Należy w tym miejscu podkreślić, że sklep, który ma podpisaną umowę z dostawcą jest jedynym podmiotem, który może dochodzić swoich praw w związku z niedopełnieniem przez dostawcę postanowień zawartych w umowie.

„W regulaminach sklepów często pojawiają się zapisy, które naruszają prawa konsumenta takie jak np. uzależnienie przyjęcia reklamacji od sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Należy pamiętać, że w relacjach z konsumentami sklepy mają bardzo ograniczone możliwości stosowania osobnych regulacji. Najlepiej więc ściśle trzymać się wymogów i nie zmieniać brzmienia odpowiednich zapisów” – radzi Julia Mandel, Ekspert ds. Prawa i Certyfikacji w Trusted Shops.

 

Jak zabezpieczyć firmę przed niedozwolonymi klauzulami?

W 2013 roku możemy się spodziewać jeszcze większej liczby klauzul, które znajdą się w rejestrze UOKiK. Aby uchronić się przed kosztami i karami wynikającymi ze stosowania niedozwolonych zapisów, sprzedawcy internetowi powinni dokładnie opracować regulamin e-sklepu. Następnie na bieżąco należy monitorować pojawiające się zmiany w prawie i dostosowywać regulamin sklepu do aktualnych regulacji prawnych.

„Staramy się wspierać właścicieli sklepów internetowych, aby ułatwić im prowadzenie działalności zgodnej z przepisami w zakresie e-handlu. Nasi eksperci co miesiąc przygotowują zestawienie nowych klauzul niedozwolonych, które zostały wpisane do rejestru wraz z objaśnieniami danych kwestii prawnych. Ponadto opracowaliśmy specjalny podręcznik dla sprzedawców internetowych, który zawiera praktyczne wskazówki dotyczące ich obowiązków prawnych oraz wzory tekstów takich jak regulamin czy polityka prywatności” – wyjaśnia Anna Rak, Country Manager, Trusted Shops.

Szczegółowe zestawienie niedozwolonych klauzul oraz wskazówki jak uniknąć najczęstszych błędów można znaleźć w Raporcie Trusted Shops – Niedozwolone Klauzule 2012, który można pobrać tutaj.

 


Jednocześnie przypominamy, że Mensis.pl wspiera projekt Trustme.pl, który za darmo udostępnia podstawowy i zgodny z wymaganiami ustawodawcy regulamin sklepu internetowego. Kliknij po więcej informacji o regulaminach sklepów internetowych


Zostaw odpowiedź