fbpx

NIK: polskie instytucje nadzorujące e-commerce na wysokim poziomie

Czasami czytając skróty z raportów NIKu zastanawiam się, czy istnieje jakakolwiek dziedzina życia, którą Najwyższa Izba Kontroli kiedykolwiek pochwaliła?

I oto jak grom z jasnego nieba spada informacja, że jest e-commerce. Właściciele sklepów internetowych chlubą narodu? Aż tak to nie, ale jest dobrze.

 

NIK chwali polski e-commerce i zaczyna od mocnego akcentu na swojej stronie:

 

“System ochrony klientów sklepów internetowych w Polsce działa dobrze. Konsumenci mogą liczyć na bezpłatne porady prawne, a składane przez nich skargi są rozpatrywane rzetelnie i w większości terminowo.”

 

Kontrola NIKU wykazała, że konsumenci w polskim Internecie są należycie chronieni, ale nie jest to w dużej mierze zasługa polskich przedsiębiorców.

 

Mrówczą pracę na rzecz polskich internautów wykonują rzecznicy praw konsumentów, organizacje konsumenckie oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). To one były głównym celem kontroli NIKu.

 

Jakie były główne wnioski z kontroli?

 

“Składając skargę czy zawiadomienie, konsumenci mogą w większości przypadków liczyć na terminowe i profesjonalne rozpatrzenie sprawy. Dostępność rzeczników konsumentów zwiększyła się dzięki możliwości składania wniosków o pomoc prawną przez telefon i e-mail.”

 

“NIK pozytywnie ocenia działalność edukacyjną prowadzoną przez instytucje odpowiedzialne za ochronę praw konsumenta.”

 

“Wysokie noty Izby otrzymali również rzecznicy konsumentów, którzy organizowali spotkania edukacyjne na szczeblu regionalnym, a także uczestniczyli w programach radiowych i telewizyjnych, w czasie których odpowiadali na pytania słuchaczy i widzów dotyczących praw konsumenta. Federacja Konsumentów natomiast opracowała spot informacyjno-edukacyjny i broszury dotyczące bezpieczeństwa zakupów w Internecie. Intensywne działania organów zajmujących się ochroną praw konsumenta związane są z dynamicznym rozwojem rynku internetowego i wzrostem liczby osób dokonujących zakupów w sieci na terenie Unii Europejskiej.”

 
Przy tych wszystkich pochwałach NIK wskazał także obszary do poprawy:
– baza skarg konsumenckich wraz z niedziałającą stroną http://www.skargi-konsumenckie.gov.pl – całość tworzona jest bezskutecznie od 6 lat
– system certyfikacji sklepów internetowych w ramach europejskiej organizacji Euro-Label

Zostaw odpowiedź