fbpx
uokik

Nowe prawo: UOKiK z dostępem do tajemnicy bankowej i skarbowej

Po cichu i bez rozgłosu weszła nowelizacja ustawy o UOKiK, która znacząco zwiększa uprawnienia urzędu aby lepiej rozliczał sklepy internetowe z nowych obowiązków.

Ustawa o UOKiK miała być tylko nowelą korygującą działania urzędu, tak aby spełniania najnowsze unijne wymogi ale przy okazji stała się znaczącą poprawką, która otwiera przed urzędem dużo szersze pole do popisu w działaniu przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom.

Po pierwsze, urząd miał najwyraźniej problemy z właściwym nakładaniem kar. Aby móc właściwie oszacować ich wysokość uzyskał (bo ustawa już jest podpisana przez Prezydenta) dostęp do tajemnicy bankowej i skarbowej. Oczywiście, dane te będzie mógł wykorzystywać także w śledztwach przeciwko nieuczciwej konkurencji.

Po drugie, prezes UOKiK dostanie dużo większą swobodę w budowaniu struktury urzędu i jego delegatur. W porozumieniu z premierem będzie decydował o tym, jak urząd będzie reprezentowany w terenie.

Po trzecie, i najważniejsze dla e-commerce – UOKiK będzie egzekwował prawo unijne, które zakazuje geoblokowania. Ów zakaz nie dotyczy wyłącznie gigantów takich jak Netflix, a właściwie można powiedzieć, że dziwnym trafem ich nie obejmuje. Ale przede wszystkim dotyczy sklepów internetowych, w tym polskich, które z jakiś przyczyn do tej pory nie chciały sprzedawać cudzoziemcom z innych krajów unijnych.

Warto przypomnieć, że od 3 grudnia nowe przepisy zmieniają sporo w praktyce codziennego polskiego e-commerce:

Dostęp do strony dla każdego użytkownika z krajów UE

Przedsiębiorcy nie będą mogli odmówić dostępu do strony użytkownikom innego kraju UE, a także automatycznie przekierowywać ich na wersję językową kraju, w którym się znajdują. Chyba że sami konsumenci wyrażą na to zgodę (poniżej).

 

Formularze elektroniczne nie mogą blokować przyjęcia zamówienia z dowolnego kraju UE

Internetowi sprzedawcy nie mogą stosować formularzy, które zabraniają wprowadzania danych osobom z wybranych krajów Unii Europejskiej.

 

Sposób płatności – karta kredytowa przysługuje dla każda mieszkańca UE

Przedsiębiorca nie może odmówić sprzedaży ze względu na kraj wydania karty kredytowej.

 

Cena – dowolnie ustalana dla każdego kraju

Wprowadzenie zakazu nie oznacza, że na terenie różnych krajów UE będą obowiązywać te same ceny. Przedsiębiorcy w dalszym ciągu będą mieli dowolność w ich ustalaniu. Zmiana polega na tym, że konsumenci będą mieli dostęp do cen oferowanych na stronach w innych krajach UE. Tzn. jeżeli polska wersja językowa dowolnego zagranicznego muzeum narzucała wyższą kwotę za wstęp, polski konsument będzie wówczas mógł wybrać stronę kraju, w którym cena jest dla niego bardziej atrakcyjna. Przedsiębiorca w tej sytuacji nie będzie mógł odrzucić transakcji ze względu na miejsce zamieszkania klienta, czy kraj wydania karty kredytowej.

 

Dostawa – bez obowiązku oferowania stałej dostawy do każdego kraju UE

Zakaz geoblokowania nie oznacza, że każdy sklep ma obowiązek wysyłki produktu do kraju konsumenta. Nie może on odmówić konsumentowi zakupu produktu na jego stronie, jeżeli jednak przedsiębiorca nie oferuje doręczania produktów do danego kraju, to konsument może odebrać towar osobiście lub uzgodnić indywidualnie z przedsiębiorcą sposób i miejsce dostawy w kraju przedsiębiorcy.

 

Wyjątki – portale i branże nieobjęte rozporządzeniem

Rozporządzenie nie obejmuje m.in. usług telekomunikacyjnych, transportowych, finansowych, towarów i usług objętych prawem autorskim w tym usług audiowizualnych.

Zostaw odpowiedź