fbpx
logo_komisja_europejska

Nowy ład dla konsumentów – Komisja Europejska przyjęła rewolucyjne zmiany w prawie

Pora na kolejny pakiet europejskiego prawa, który wzmocni pozycję konsumentów, także tych kupujących przez Internet

Unia Europejska rozpoczyna wdrażanie nowego pakietu prawa, nad którym pracowała od kwietnia 2018 roku. Zacznijmy od tego, że nie jest to prawo lekkie dla przedsiębiorców. Komisja od razu przyjęła, że kara za brak stosowania się do nowych przepisów może sięgnąć do 4 procent rocznych obrotów firmy.

Na pakiet nowych praw składają się między innymi cztery zmodyfikowane dyrektywy:

 • dyrektywa 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
 • dyrektywa 2005/29 dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów
 • dyrektywa 2011/83 w sprawie praw konsumentów
 • dyrektywa 98/6 w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom

Wśród najważniejszych zmian, jakie na razie ogólnikowo sygnalizuje Komisja Europejska znalazły się między innymi:

 • Wdrożenie instytucji powództwa przedstawicielskiego  w celu ułatwienia zbiorowego dochodzenia roszczeń i uzyskiwania rekompensat
 • Konieczność jednoznacznego informowania e-konsumenta czy kupuje od przedsiębiorcy, czy też od osoby prywatnej, co wpływa na zakres uzyskiwanych praw.
 • Konieczność wyraźnego oznaczania płatnych wyników wyszukiwania w portalach z ogłoszeniami i ofertami sprzedaży.
 • Prawo do dochodzenia roszczeń opartych nieprawdziwe fakty podane w reklamach lub „agresywnego marketingu”.
 • Traktowanie bezpłatnych usług cyfrowych jak usług płatnych tzn w ich ramach konsument będzie miał pełne prawa wynikające z normalnej umowy kupna – sprzedaży, w tym prawo do bezpłatnego anulowania umowy w ciągu 14 dni np. umowy z Facebookiem lub innymi portalami mediów społecznościowych.
 • Ograniczenie możliwości prowadzenia sprzedaży na pokazach oraz organizowania samych pokazów w celach handlowych.
 • Ograniczenie praktyk znanych jako tworzenie produktów o podwójnych standardach na różne rynki.
 • Więcej informacji wkrótce, kiedy to kraje unijne rozpoczną wdrażanie nowego prawa.

Zostaw odpowiedź