fbpx

Odsetki za opóźniony zwrot VAT

Ministerstwo Finansów orzekło, że przedłużanie postępowań dotyczących nadpłaty podatku VAT, nie leży w kręgu zainteresowań organów podatkowych. Dzieje się tak ze względu na „odszkodowanie”, które wypłacane jest podatnikowi po uznaniu jego racji względem zwrotu lub nadpłaty VAT.

Kiedy przysługują odsetki?

Zasady oprocentowania zaległości zwrotu VAT są proste. Oprocentowanie nadpłaty przysługuje wówczas gdy:

  • decyzja o stwierdzeniu nadpłaty nie została wydana w ciągu 2 miesięcy od złożenia stosownego wniosku,
  • zwrot nadpłaty podatku VAT nie nastąpił w ciągu 30 dni od decyzji, która nadpłatę taką stwierdza.

Artykuł „Odsetki za opóźniony VAT” został dostarczony przez specjalistów serwisu ifirma.pl | Podobne artykuły – „Jak założyć firmę“.


 

Samo oprocentowanie nadpłaty jest naliczane od dnia, w którym podatnik złożył wniosek. Szacuje się je na tej samej zasadzie jak w przypadku odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Jeśli zwrot podatku wymaga dodatkowych czynności weryfikujących (kontroli podatkowej, postępowania podatkowego), wówczas obowiązujący termin 60 dni może zostać wydłużony. W przypadku stwierdzenia zasadności roszczeń podatnika co do zwrotu podatku, urząd skarbowy ureguluje należność wraz z odsetkami (dokładnie pół stawki odsetek za zwłokę, czyli tzw. opłata prolongacyjna).

 

Co istotne, Ministerstwo Finansów zauważa, że Ordynacja podatkowa nie podaje konkretnego terminu, w którym czynności sprawdzające miałyby ulec zakończeniu. Nie oznacza to, że organ prowadzący kontrolę będzie prowadził ją bez szans na zakończenie. Jeśli chodzi o czynności sprawdzające, są one najmniej sformalizowane ze wszystkich czynności kontrolnych. Dużo mniej niż chociażby kontrola podatkowa, czy postępowanie podatkowe. Wynika z tego, że nie mogą trwać dłużej niż właśnie wspomniane. W gestii organów podatkowych jest więc szybkie działanie, które sprzyja zarówno im samym, jak i podatnikowi. Działanie takie wymaga zastosowania najprostszych środków, które doprowadzą do odpowiedniego zakończenia sprawy.

 

Jak to wygląda w praktyce?

Przyjmijmy, że firma A zwraca się do odpowiednich organów o zwrot podatku, a także uregulowanie odsetek wynikających z opóźnienia tego zwrotu. Uzasadnieniem dla złożonego wniosku miało być nieterminowe dokonanie zwrotu podatku VAT, co wynika z paragrafu 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Prośba o zwrot odnosi się zarówno do podatku VAT – należności głównej – jak i do odsetek.

 

Odpowiedzią na złożony wniosek o zwrot odsetek od podatku, wynikających z opóźnienia samego zwrotu, może być odmowa. W jednym z opisywanych w mediach przypadków, organ podatkowy argumentował następująco: samo rozporządzenie określa przypadki, warunki oraz tryby, które odnoszą się do zwrotu podatku. Istnieją przypadki, w których podmiot uprawniony do otrzymania opisywanego zwrotu odsetek, nie jest podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku VAT. W takich właśnie przypadkach rozporządzenie nie obejmuje wspomnianych osób. Nie zawiera bowiem przepisów nakazujących wypłatę oprocentowania od nieterminowego zwrotu VAT.

 


Artykuł „Odsetki za opóźniony VAT” został dostarczony przez specjalistów serwisu ifirma.pl | Podobne artykuły – „Jak założyć firmę“.


Zostaw odpowiedź