fbpx

Opłacony ZUS może zmniejszyć podatek

Składki ZUS można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Można je również odliczyć od osiągniętego dochodu. Odjąć od podatku można natomiast składkę na na ubezpieczenie zdrowotne. Nie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może dokonać takich odliczeń. Kto zatem może?

Ubezpieczenie społeczne to tak naprawdę 3 różne składki: emerytalna, rentowa i wypadkowa. Podatnik może również zdecydować się na dobrowolną składkę ubezpieczenia chorobowego. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Przez dwa lata od chwili założenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Bez względu na rodzaj składek, obniżają one podatek dochodowy.

 

Dwa sposoby na odliczenie

 

Składki na ubezpieczenie społeczne można odliczyć w dwojaki sposób:

 

  • zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu (tak jak inne wydatki),
  • odjąć je od uzyskanego dochodu.

 

W pierwszym przypadku składki ZUS wpisuje się do KPiR razem z innymi kosztami poniesionymi przy prowadzeniu działalności, które przyczyniły się do uzyskania przychodu. Taki zabieg umożliwia odjęcie składki od uzyskanego przychodu, dzięki temu zmniejsza się podstawa opodatkowania.

 

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na odjęcie opłaconych składek od uzyskanego dochodu, nie musi wpisywać ich do KPiR. Składki odjęte w ten sposób uwzględnia się w rocznym rozliczeniu podatkowym.

 

Bez względu na wybrany sposób odliczenia składek, obniżony dochód będzie zawsze taki sam. Zdarza się jednak, że korzystniejszym rozwiązaniem jest wliczenie składek na ubezpieczenie społeczne do kosztów uzyskania przychodu.

 

Składki wliczone w koszta

 

Jeśli osoba prowadząca działalności gospodarczą, na koniec roku podatkowego wykazuje stratę, wówczas bardziej opłacalne jest wliczenie składek koszty firmy. Wliczenie składki w koszta sprawia, że osiągnięta strata staje się większa. W innym przypadku składki na ubezpieczenie społeczne nie są dla straty znaczące. Trzeba pamiętać, że stratę z końca roku rozliczyć można w kolejnych latach. W takiej sytuacji warto uzyskać największą możliwą kwotę straty.

 

Kluczem do sukcesu jest tu konsekwencja. Przedsiębiorca decydujący się na jedną z opisywanych metod, powinien stosować ją przez pełny rok podatkowy. Wybór jednej z metod wyklucza użycie drugiej w danym okresie rozliczeniowym.

 

Inne składki

 

Niektórzy przedsiębiorcy opłacają składki na Fundusz Pracy. Taka składka może trafić jedynie w koszty firmy.

 

Brak opłaty składek ZUS na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy wyklucza wykazanie ich w Księdze Przychodów i Rozchodów. W związku z tym nie można zastosować jednej z opisanych wcześniej metod odliczenia składek. Oczywiście można zaliczyć zaległe składki do kosztów firmy, jednak dopiero po ich uregulowaniu. W przypadku naliczenia odsetek za nieterminowe opłacenie składek, kwoty odsetek nie można wliczyć w koszty firmy.

 

W związku z powyższym, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS oraz składki na Fundusz Pracy mogą być brane pod uwagę jedynie po ich opłaceniu, nie zaś przy okresie, który obejmują.

 

Składka zdrowotna nie może być kosztem uzyskania przychodu. W jej przypadku jedynym wyjściem na jej odliczenie jest odjęcie od podatku. Możliwe jest odliczenie 7, 75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej. W każdym okresie rozliczeniowym zaliczkę na podatek zmniejsza kwota mniejsza niż pełna składka zdrowotna (w tym roku składka wynosi 254,55 zł). Tak samo jak w przypadku innych składek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne można wziąć pod uwagę wyliczając zaliczkę na podatek dochodowy w chwili zapłaty.

 

Konieczne potwierdzenie zapłaty składek

 

Potwierdzenie zapłaty składki jest niezbędne do jej odliczenia. Jedynie wtedy składka może obniżyć podatek dochodowy. Konieczność posiadania potwierdzenie zapłaty dotyczy wszystkich składek, o których była mowa. To istotna informacja dla osób korzystających z usług biur rachunkowych. Chcąc odliczyć składkę, osoby takie winny dostarczyć do biura potwierdzenie zapłaty wraz z innymi niezbędnymi dokumentami. Tylko wtedy księgowy będzie miał prawo do rozliczenia składek ZUS. Prowadząc księgowość na własną rękę, potwierdzenia zapłaty składek należy przechowywać wraz z inna dokumentacją firmową. Samym potwierdzeniem zapłaty może być wydruk przelewy na konto bankowe w ZUS.

1 komentarz

  1. brano 24-01-2014

Zostaw odpowiedź