fbpx

Optymizm polskich firm rośnie

Tytułowe wnioski wypływają z badania wykonanego przez TNS OBOP na zlecenie agencji pracy tymczasowej Randstad. Rośnie zarówno optymizm polskich przedsiębiorców jak i ich chęć do podnoszenia wynagrodzeń pracownikom.

Ogółem, tak dobrze nie było od przełomu lat 2009/2010.

 

Najlepiej widać to na poniższym wykresie. Największy dołek w ostatnich 5 latach mieliśmy na przełomie lat 2012/2013, kiedy to wiara we wzrost gospodarczy obejmowała ledwie co 10-tego przedsiębiorcę w Polsce. Ale to już przeszłość, teraz docieramy do granicy 35% i kto wie – może będzie nawet lepiej.

 

 

Przewidywania przedsiębiorców mają mocne podstawy w ich aktualnej sytuacji finansowej. Aż 52% stwierdza, że jest dobra, zaś 28% odpowiada, że neutralna. Tylko 9% ocenia swoją sytuację finansową jako złą lub bardzo złą. To tylko 1% więcej od tych, którzy twierdzą, że powodzi im się wybitnie dobrze.

 

Niemniej dobrze wyglądają przewidywania – tylko 6% polskich przedsiębiorców uważa, że ich sytuacja pogorszy się. Czterokrotnie więcej twierdzi, że poprawi się, zaś 2/3 uważa, że zmian nie będzie.

 

 

Pora na zatrudnienie. W kwestii ostatnich 6 miesięcy działo się nienajgorzej. Zatrudniało 29%, zwalniało 23%, zaś żadnych ruchów kadrowych nie wykonywało 48% polskich firm.

 

 

Jeśli chodzi o prognozy to są jeszcze lepiej. Zwalniać będzie tylko co 10 polska firma, zatrudniać będzie co czwarta, zaś blisko 2/3 nie planuje zmieniać swojego „stanu posiadania”.

 

 

Zatrudniać będą przede wszystkim działy produkcji, sprzedaży, obsługi klienta, logistyki, administracji, a nawet PR/marketing oraz IT. Do pracy zaproszeni zostaną technicy i robotnicy wykwalifikowani oraz specjaliści z wyższym wykształceniem. Co ciekawe, popyt na robotników fizycznych będzie większy niż na inżynierów.

 

Na koniec wynagrodzenia. W ciągu ostatnich 6 miesięcy 2/3 firm nie zmieniło wysokości wynagrodzeń, blisko co trzecia podnosiła je, zaś w przypadki 4% zanotowano spadki.

 

 

Perspektywy są tylko odrobinę gorsze. Blisko co czwarte przedsiębiorstwo zapowiada wzrosty wynagrodzeń, zaś raptem 3% (poniżej błędu statystycznego) – spadki. Blisko 70% nie planuje zmian w polityce płacowej.

Zostaw odpowiedź