fbpx

Czynny żal w KKS

Długotrwałe procesy sądowe, przeciągające się ze względu na tezy aktu oskarżenia, przysparzają przedsiębiorcom wiele kłopotów. Całe szczęście mogą one wyglądać zupełnie inaczej. Wystarczy skorzystać z możliwości, jakie daje czynny żal.

Istotą czynnego żalu jest dobrowolne przyznanie się przez przedsiębiorcę do szkód wynikłych z jego działania (zaniechania), a poniesionych przez państwo. W zamian za przyznanie się do popełnionych czynów można liczyć na ustalone w porozumieniu przywileje procesowe. Nie należy jednak mylić czynnego żalu z innym zakończeniem postępowania sądowego, jakim jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

 

 

Czynny żal w praktyce

Z czynnego żalu można skorzystać, gdy istnieje groźba ukarania nas odpowiedzialnością karną skarbową. Innym przykładem jest sytuacja, w której przedsiębiorca popełnił przestępstwo gospodarcze. Warto pamiętać o możliwości zastosowania czynnego żalu – w większości przypadków jego użycie doprowadziło do zaniechania postępowania wobec
winowajcy. Możliwe jest nawet zaniechanie wszczęcia postępowania. Rzecz jasna przywilej związany z niepodleganiem karze można osiągnąć jedynie pod pewnymi warunkami, a te różnią się w zależności od rodzaju przestępstwa.

 

Kodeks karny skarbowy

Najpopularniejsza forma czynnego żalu jest ta wynikająca z art. 16 kodeksu karnego skarbowego, która dotyczy popełnionych przestępstw skarbowych. Aby skorzystać z czynnego żalu, sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego musi zgłosić taki fakt w organach zajmujących się ściganiem podobnych przewinień. W zawiadomieniu należy zawrzeć opis czynu, a także okoliczności jego popełnienia. Kolejnym istotnym warunkiem skorzystania z czynnego żalu jest uiszczenie stosownej opłaty stanowiącej niedobór podatkowy wynikający z popełnionego wykroczenia/przestępstwa.

 

Poddając się czynnemu żalowi, można uniknąć kary za popełnione wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. W praktyce oznacza to, że przeciw „nieuczciwemu” przedsiębiorcy nie będzie można wszcząć/prowadzić postępowania karnego dotyczącego sprawy zgłoszonej przez czynny żal.

 

Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie nie zawsze gwarantuje uniknięcie kary. Liczy się czas. Czyny żal może nie być skuteczny w następujących przypadkach:

  • jeśli organ ścigania udokumentuje informację o popełnieniu przestępstwa/wykroczenia skarbowego,
  • jeśli zawiadomienie o przestępstwie wykroczeniu zostanie złożone po wszczęciu przez organy ścigania czynności zmierzających do wykrycia nielegalnego działania (przeszukanie, kontrola etc.),
  • w przypadku inicjowania popełnienia przestępstwa przez osoby trzecie.

Czynny żal będzie nadal możliwy do zastosowania, jeżeli wymienione sytuacje nie
wykażą błędów.

 

Kodeks karny i inne

Bez względu na regulacje zawarte w kodeksie karnym skarbowym, czynny żal jest możliwy w przypadku przestępstw gospodarczych, do których odnosi się kodeks karny. Reguluje on prawo, według którego przedsiębiorca, po zadeklarowaniu zadośćuczynienia spowodowanych szkód, może zyskać wiele korzyści procesowych. Są to regulacje zarówno o charakterze ogólnym, jak i dotyczące konkretnych wykroczeń.

 

Czynny żal można również zastosować
w przypadku:

  • przestępstwa nadużycia zaufania,
  • oszustwa kredytowego,
  • oszustwa ubezpieczeniowego,
  • „prania pieniędzy”,
  • przekupstwa.

Materiał ekspertów iFirma.pl

Zostaw odpowiedź