fbpx

PayPal: większość Amerykanów jest otwarta na wykorzystanie w autoryzacji danych biometrycznych

Pojawienie się na rynku najnowszego iPhone’a 5s z czytnikiem Touch ID na nowo wywołało falę dyskusji o możliwościach, jakie oferuje ta technologia. Ciekawe wnioski w tym obszarze przynoszą wyniki badania zleconego przez PayPal oraz organizację pozarządową – National Cyber Security Alliance.

Z ankiety wynika, że 53 procent Amerykanów uznało zastąpienie tradycyjnych haseł odciskami palców za korzystne. Z kolei 45 procent z nich jako najwygodniejszy sposób potwierdzania swojej tożsamości, wskazało na skanowanie siatkówki. Badanie dowiodło ponadto, że większość ankietowanych zdaje sobie sprawę, że codzienne funkcjonowanie w wielu sytuacjach coraz mocniej wiąże ich ze smartfonami. Widoczna jest również duża doza nieufności, co do właściwego funkcjonowania obecnych w telefonach zabezpieczeń.

Dwie trzecie mieszkańców USA wyznała, że od ich smartfona nie dzieli ich nigdy większa odległość, niż jedno pomieszczenie, a 10 proc. przebadanych stwierdziło, że mają go przy sobie nieustannie i rozstają się z nim jedynie w sypialni i łazience.

Badanie dowiodło również, że 63 proc. Amerykanów nie wie lub nie jest pewna, jakiego typu informacje finansowe przechowuje w swoim telefonie. Jedna czwarta z badanych przyznała, że dokonuje co najmniej jednej transakcji smartfonem dziennie, a jedna piąta ma zainstalowane aplikacje płatnicze. Jednocześnie 70 proc. uczestników badania wyraziła obawę, co do bezpieczeństwa przechowywanych w telefonach informacji o charakterze finansowym.

Ankieta została przeprowadzona na próbie 1000 dorosłych Amerykanów w dniach 17-18 września br.

Zostaw odpowiedź