fbpx

PIH apeluje do Ministra Finansów o przedłużenie okresu przejściowego dla planowanych zmian stawek VAT

Polska Izba Handlu zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydłużenie okresu przejściowego dla proponowanych zmian w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w ramach jego dostosowania do realnych możliwości infrastruktury programowej i operacyjnej sektora handlu, którego zmiany te bezpośrednio dotyczą.

Według naszych analiz niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowych konsultacji ze środowiskiem handlu oraz dostawcami rozwiązań IT, którzy jako pierwsi i w największym stopniu odczują wprowadzone zmiany w stawkach podatku VAT – mówi Waldemar Nowakowski, Prezes Zarządu Polskiej Izby HandluDostosowanie infrastruktury technicznej do nowych stawek podatku od towarów i usług wymaga dużego nakładu czasu i pracy. Wiąże się to z czynnościami, które muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel we współpracy z producentami sprzętu i oprogramowania. Należy podkreślić, że mówimy tu nie tylko o systemach zamówieniowych, zarządzania kategorią, czy systemach obsługi podatkowo-księgowej, ale przede wszystkim o urządzeniach fiskalnych obecnie pracujących w handlu, co bardzo często, szczególnie w pojedynczych placówkach oraz małych sieciach sklepów wymaga ręcznego programowania setek zapisów pozycja po pozycji. Od sprawności tego procesu uzależniona jest efektywność pracy dziesiątek tysięcy punktów handlowych na terenie kraju i co za tym idzie sytuacja przedsiębiorców oraz milionów zatrudnionych przez nich osób – podsumowuje Nowakowski.

Według Polskiej Izby Handlu w obecnej sytuacji proponowany termin wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wskazywany na 1 stycznia 2013 roku jest absolutnie nieadekwatny do możliwości technicznych i sytuacji rynkowej, a próby usilnego forsowania tych terminów mogą poczynić wiele szkód w polskiej gospodarce, podobnie jak to miało miejsce przy zmianie stawek VAT na przełomie 2010 i 2011 roku, kiedy wiele firm dopiero po pół roku odzyskało utraconą rentowność. Miało to związek między innymi z problemami technicznymi podczas wdrażania nowych stawek VAT, oraz problemem utrzymania cen nabytych już towarów, które po zmianie wysokości podatku VAT nie tylko nie przynosiły dochodu ze sprzedaży, ale wręcz wymagały dopłaty ze strony właścicieli sklepów.

W naszej ocenie proponowane terminy wprowadzenia nowych przepisów i vacatio legis są zbyt krótkie i nie pozwolą na skuteczne wdrożenie rozwiązań technologicznych dostosowanych do nowych, zmienionych stawek VAT – stwierdza Prezes Polskiej Izby Handlu – Jesteśmy również zaniepokojeni faktem, iż mimo przykładu poprzednich lat organa rządowe po raz kolejny powielają błędy, jakie miały miejsce m.in. podczas zmiany wysokości podatku VAT z 22% na 23%. Dlatego właśnie zaapelowaliśmy do Pana Ministra o przedłużenie terminu przejściowego przynajmniej do połowy 2013 roku, co pozwoli polskim przedsiębiorcom na uniknięcie strat i problemów karno-skarbowych, oraz sprawi, że proces będzie możliwie niezauważalny i bezbolesny dla najważniejszego odbiorcy naszych usług, a więc konsumenta. – oświadcza Nowakowski.
źródło: pih.org.pl

Tagi:,

Zostaw odpowiedź