fbpx
amazon globalny e-commerce

PIP: Amazon przeszedł 52 kontrole i zapłacił 18 tys złotych kar

Niedawno minister Rafalska domagała się informacji o tym, jak Państwowa Inspekcja Pracy radzi sobie z polskim oddziałem Amazona. Teraz nadeszła odpowiedź.

Naturalnie Państwowa Inspekcja Pracy także umieściła wszystkie informacje na swojej stronie internetowej. Tym samym, mamy do czynienia z dalszym ciągiem dość niecodziennej formy wymiany informacji między ministerstwem a inspektoratem – za pomocą informacji ze stron internetowych.

 • Według PIP w latach 2014-2018 inspektorzy pracy przeprowadzili 52 kontrole w centrach logistycznych firmy AMAZON FULFILLMENT POLAND sp. z o.o. W szczegółach prezentuje się to następująco:
  32 kontrole w Bielanach Wrocławskich (w tym: 5 w 2018 r., 10 w 2017 r.,7 w 2016 r.,
 • 9 w 2015 r., 1 w 2014 r.),
 • 18 kontroli w Sadach k. Poznania (w tym: 1 w 2018 r., 3 w 2017 r., 6 w 2016 r., 6 w 2015 r., 1 w 2014 r.),
 • 2 kontrole w Sosnowcu w 2018 r.,
 • 1 kontrola w Kołbaskowie w 2018 r.

 

Kontrole były bardzo szczegółowe i objęły między innymi:

 • czas pracy,
 • wynagrodzenia
 • techniczne bezpieczeństwo pracy, w tym wypadki przy pracy,
 • stanowiska i pomieszczenia pracy,
 • organizację stanowisk pracy,
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
 • szkolenia bhp
 • badania lekarskie

wydatek energetyczny związany z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy.

Kontrole te nie były tylko pokazowe i jak twierdzi PIP wykazały szereg nieprawidłowości, które dotyczyły między innymi:

 • szkoleń w zakresie bhp wstępnych i okresowych oraz ich udokumentowania,
 • przestrzegania przepisów bhp w zakresie pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
 • zasad magazynowania i składowania,
 • odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • wypłaty wynagrodzenia w zakresie wysokości i terminowości wypłat,
 • ewidencji czasu pracy.

Efekty kontroli to także kary. Inspektorzy skierowali do pracodawcy 117 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 203 wnioski w wystąpieniach oraz 13 poleceń. Wobec winnych 26 wykroczeń nałożono 12 mandatów na łączną kwotę 18 tys. zł, zastosowano 5 środków wychowawczych.

Zostaw odpowiedź