fbpx

Poczta e-mail najbardziej popularna w sieci

Wymiana wiadomości e-mail jest najbardziej powszechną formą komunikacji w Internecie. Aż 97% polski internautów korzysta z tej formy kontaktu. 2/3 wszystkich badanych uważa pocztę e-mail za kluczowy kanał wymiany informacji.

Badanie to przeprowadził IIBR na zlecenie Wirtualnej Polski. Porównano komunikację międzyludzką w Internecie. Z pośród wszystkich form kontaktowania się, poczta e-mail zdecydowanie zostawiła konkurencję w tyle. Na drugim miejscu uplasowały się serwisy społecznościowe (83%), natomiast na trzecim – komunikatory (77%).

 

Codziennie z poczty korzysta 69% badanych, z serwisów społecznościowych niecała połowa badanych, natomiast komunikatorów używa jedynie 1/3 użytkowników.

23% internautów posiada jedno konto e-mail, natomiast jedynie 2% badanych używa  więcej niż 6 adresów pocztowych.

Zostaw odpowiedź