fbpx

Poczta Polska z przychodem większym o 0.5 miliarda złotych

Wygląda na to, że Poczta Polska przetrwała konkurencję ze strony InPostu i z roku na rok radzi sobie coraz lepiej.

Czy konkurencja może być zła? Z pewnością czasami tak, ale nie w przypadku polskiego rynku pocztowego, gdzie gołym okiem widać zmiany, do jakich konkurencja zmusiła narodowego operatora, czyli Pocztę Polskę. W ubiegłym roku przychody Poczty Polskiej wyniosły olbrzymią kwotę 6 miliardów złotych! Była to kwota o 553 mln wyższa niż w 2016 roku. Przy czym zysk był skromny i końcowy wynik brutto firmy wzrósł w tym czasie o 66,6 mln zł.

Jak twierdzą sami pocztowcy „sytuacja finansowa Poczty jest stabilna, pomimo wyzwań rynkowych i wewnętrznych, jakie stoją przed Spółką oraz wysokich kosztów niezbędnych inwestycji ̶ w kapitał ludzki, infrastrukturę logistyczną i IT”. Zaś poprawiające się wyniki to efekt: nowych kontraktów biznesowych, wzrostu przychodów z usług listowych oraz usług paczkowo-kurierskich, obniżenia kosztów operacyjnych oraz pozyskiwania nowych i odzyskiwania utraconych klientów.

– Ubiegłoroczne wyniki Poczty Polskiej, to zdecydowane odwrócenie trendu spadkowego. Są one dowodem na to, że strategia rozwoju firmy, którą obraliśmy jest właściwa. Pomimo trudnych wyzwań z jakimi mierzy się firma – czasochłonne i skomplikowane ze względu na skalę wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i silnej międzynarodowej konkurencji – w ubiegłym roku do firmy wpłynęło znacznie więcej pieniędzy niż w poprzednich latach. Jestem przekonany, że utrzymanie porównywalnego wzrostu przychodów, to realny cel także na ten rok – mówi Przemysław Sypniewski, Prezes Poczty Polskiej.

Taki komunikat to miła odmiana, gdyż ostatnie lata nie były zbyt udane dla Poczty. Nie trudno też zauważyć, że od kiedy Inpost przestał mocno naciskać wyniki Poczty Polskiej od razu się poprawiły. Chociaż pocztowcy twierdzą, że konkurencja nie była jedynym problemem. Były nimi także: rozwój e-substytucji (w ciągu ostatnich 8 lat to 25% spadek wolumenów przesyłek listowych w Europie), oraz obowiązek zapewnienia powszechnego dostępu do usług pocztowych dla wszystkich obywateli, wynikającym z zobowiązań operatora wyznaczonego, a w końcu brak wystarczających inwestycji, niezbędnych do unowocześnienia firmy.

Zostaw odpowiedź