fbpx
Ministerstwo-Finansow

Podatek obrotowy od 1 września, sklepy internetowe bez zwolnienia!

Od kiedy media przestały pisać o kolejnych ośmieszających rząd próbach wprowadzenia podatku dochodowego sprawy nabrały niezwykłego tempa!

Najpierw Euro 2016, potem wizyta papieża skutecznie odciągnęły uwagę mediów i ekspertów od poczynań rządu, który pomimo przerwy wakacyjnej nie zwalnia tempa we wprowadzaniu zmiany, która to potocznie określana jest mianem „dobrej”. Dlatego co, którzy wrócą z wakacji pod koniec sierpnia mogą być zaskoczeni nowy podatkiem.

Podatek obrotowy, który skazaliśmy już na pożarcie wchodzi w dwóch formach – 0.8 procenta od przychodu w granicach 17 – 170 milionów złotych miesięcznie oraz 1.4 procenta od przychodu powyżej 170 milionów złotych miesięcznie. Kwota wolna od podatku w skali rocznej będzie wynosić niecałe 204 miliony złotych (17 milionów złotych miesięcznie mnożone przez 12 miesięcy).

Przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż dokonywana na rzecz wyłącznie konsumentów, ponadto sprzedaż detaliczna będzie liczona bez należnego podatku VAT. Nie wiadomo w jaki sposób będzie liczona sprzedaż internetowa, oraz, czy będzie liczona w ogóle. Sama ustawa z dnia 6 lipca 2016 nie wskazuje sprzedaży internetowej, jako zwolnionej z opodatkowania. Wśród artykułów i usług zwolnionych z ww podatku ustawodawca wymienia:

  • energię elektryczną, gaz ziemny, wodę
  • paliwa stałe
  • paliw opałowych
  • olejów napędowych
  • leków, wyrobów medycznych

Jak widać, w samej ustawie nie ma ani słowa o tym, że handel internetowy będzie zwolniony z nowego podatku, który będzie obowiązywał już od 1 września 2016 roku. Ustawodawca jasno wskazał, że opodatkowaniu podlega „sprzedaż detaliczna” czyli w rozumieniu nowej ustawy

„dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:

a) w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854 oraz z 2016 r. poz. 615),

b) poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

– także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej”

Innymi słowy, na ten moment na poziomie ustawy handel internetowy jednoznacznie został wskazany jako obciążony nowym podatkiem obrotowym!

Tutaj pełny tekst podpisanej przez Prezydenta ustawy

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/615_u.htm

Zostaw odpowiedź