fbpx

Podatek od imprezy integracyjnej

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, udział pracownika w imprezie integracyjnej stanowi jego przychód. Pomimo tak kontrowersyjnej decyzji, istnieje szansa na uniknięcie podatku.

W styczniu tego roku sąd uznał, że udział w imprezie integracyjnej zawsze niesie ze sobą możliwość odniesienia korzyści. W związku z tym uczestnik rzeczonej imprezy musi zapłacić stosowny podatek. Fiskus zdaje się być ślepy na to, że spotkania takie wiążą się niejednokrotnie z wyjazdem służbowym. Nawet w takiej sytuacji, traktuje udział w wyjeździe/imprezie jako przychód pracownika.


Artykuł „Podatek od zabawy” został dostarczony przez specjalistów serwisu ifirma.pl | Podobne artykuły – „Jak założyć firmę„.


 

Określenie wartości przychodu

 

Wartość przychodu związanego z udziałem w imprezie integracyjnej oblicza się według art. 11 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Można więc określić go według:

 

  • ceny zakupu usługi,
  • cen stosowanych wobec innych klientów,
  • wysokości czynszu za wynajem lokalu.

 

Jeżeli w grę wchodzi ryczałt, fiskus nakazuje podzielenie kosztu imprezy przez liczbę osób biorących w niej udział (lub deklarujących uczestnictwo). Dziwi jednak to, że obliczoną w ten sposób sumą należy obciążyć jedynie pracowników uczestniczących w imprezie.

 

Wysokości przychodu pracownika (wynikająca z udziału) nie jest zależna od sposobu, czy też zaangażowania w imprezę. Problem z ustaleniem stopnia w jakim pracownik korzystał ze świadczeń imprezy, nie jest według fiskusa podstawą do stwierdzenie, że z owych świadczeń nie skorzystał.

 

Światło w tunelu

 

Istnieje nadzieje, że za jakiś czas Narodowy Sąd Administracyjny zmieni swoje stanowisko. Mogą o tym świadczyć uzasadnienia niektórych sądów wojewódzkich np. gdańskiego z 16 maja:

 

Nie jest zatem poprawne w świetle przytoczonych przepisów stanowisko organu, że w sytuacji wskazanej przez skarżącą opodatkowaniu podlega prawo do korzystania ze świadczeń bez względu na to czy pracownik ze świadczenia skorzystał. W przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania (wartość otrzymanego świadczenia, a nie możliwość skorzystania ze świadczenia). Należy stwierdzić, że o przychodzie pracownika można mówić wyłącznie w takiej sytuacji, gdy korzysta on z postawionych do dyspozycji świadczeń, a ponadto możliwe jest ustalenie wartości tego świadczenia według metod określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; natomiast gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika (jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie), gdzie wysokość ponoszonych wydatków nie może być przypisana do konkretnego pracownika bez względu na to, czy skorzystał on z poczęstunku bądź innych atrakcji czy też nie (ewentualnie w jakim zakresie to nastąpiło), brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych w związku z organizacją przez pracodawcę imprezy integracyjnej.”

 

Jedyna drogą uniknięcia podatku z tytułu imprezy integracyjnej jest więc wystąpienie pracodawcy o wydanie interpretacji indywidualnej.


Artykuł „Podatek od zabawy” został dostarczony przez specjalistów serwisu ifirma.pl | Podobne artykuły – „Jak założyć firmę„.


Zostaw odpowiedź