fbpx

Polak kupujący w Internecie – jaki jest? Raport Gemiusa i E-commerce Polska

Już jest! Nowy raport o polskim e-commerce pozwoli Wam zaktualizować dane o handlu internetowym w naszym kraju.

Najważniejszy raport o polskim handlu internetowym właśnie został opublikowany. Zaczynamy od bardzo ważnych danych podstawowych, czyli demografii polskiego ekomers. Penetracja Internetu w Polsce osiągnęła blisko 80 procent (dokładnie 79), co oznacza, że przy populacji 38.5 miliona ludzi mamy 26.5 miliona Internautów – więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Dobrą informacją dla polskiego e-biznesu jest fakt, że niewiele więcej niż połowa z wyżej wymienionych zrobiła kiedykolwiek zakupy online. Stąd mamy jeszcze duży margines wzrostu. Jeszcze większy mają zagraniczne sklepy – te przyciągnęły raptem 16 procent polskich internautów.

Untitled-1

Zmienia się demografia kupujących w polskim Internecie. Delikatną większość zaczynają stanowić kobiety, co trzeci Internauta mieści się w przedziale 15 – 49 lat, dopiero potem liczba kupujących gwałtownie spada. Ponad 90% kupujących w sieci deklaruje, że nie ma kłopotów finansowych, zaś 25% pochodzi ze wsi.

Untitled-2

 

Jeśli chodzi o niekupujących to można wskazać dwie zmienne, które odróżniają ich od kupujących w sieci:

  • wykształcenie – tutaj jest przewaga niższego, co najpewniej powoduje większy opór przed korzystaniem z komputera
  • sytuacja materialna – mniej niż 80 procent deklaruje brak problemów finansowych.

Untitled-3

 

METODOLOGIA:

• Badanie zostało zrealizowane przy pomocy dynamicznych ankiet CAWI (Computer-Assisted Web

Interview) losowo emitowanych na witrynach o łącznym zasięgu pokrywającym ponad 90% polskich

internautów.

• Dane zbierane były od 7 do 14 kwietnia 2017 roku.

• Analizie poddane zostały wywiady pochodzące od 1500 internautów w wieku 15 i więcej lat. W celu

zagwarantowania wysokiej jakości danych, w analizie uwzględnione zostaną tylko ukończone ankiety.

• Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze

polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem

badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne takie

 

CEL BADANIA:

Celem badania było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online.

W szczególności przyjrzeliśmy się:

• postawom wobec zakupów internetowych wśród kupujących i niekupujących w sieci,

• znajomości marek obecnych w e-handlu,

• motywacji w zakresie wyboru sklepów internetowych,

• kupowanym produktom oraz wydatkom na poszczególne kategorie,

• planom w zakresie zakupów w sieci,

• źródłom informacji na temat produktów,

• efektowi ROPO,

• preferencjom dotyczącym sposobu realizacji transakcji internetowych,

• wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

Zostaw odpowiedź