fbpx

Polscy marketingowcy chwalą badania, ale z nich nie korzystają

89% marketingowców zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach uważa, że badania marketingowe pogłębiają wiedzę o potencjalnych i rzeczywistych klientach firmy, jednak tylko 12% firm kiedykolwiek zleciło taką usługę – wynika z badania przeprowadzonego przez agencję brandingową MorrisMarlowe.

Założeniem projektu „Badanie o badaniach 2013” była analiza opinii polskich marketingowców nt. wykorzystywania badań do realizacji celów biznesowych firmy.Ponad 80% ankietowanych zgodziło się z twierdzeniami, zgodnie z którymi badania marketingowe przyczyniają się do wzrostu wiedzy o klientach i pomagają wskazać firmie szanse rozwoju. Ponadto wyciągnięte z nich wnioski stanowią skuteczną rekomendację dla kadry zarządzającej, a także pozwalają podejmować lepsze decyzje dotyczące bieżącego funkcjonowania organizacji. Mimo tak pozytywnego postrzegania tego narzędzia, połowa respondentów nie uważa jednak badań za rozwiązanie innowacyjne oraz nie widzi konieczności ich zlecania.

– Zaledwie 12% przedsiębiorstw, w których pracują ankietowani, kiedykolwiek skorzystało z usług firm lub agencji w zakresie badań rynku lub badań marketingowych. Prowadzi to do prostego wniosku – w przeważającej większości decyzje o przyszłym rozwoju są podejmowane bez danych empirycznych, bazując jedynie na własnych obserwacjach i przeczuciach – stwierdza dr Maurycy Graszewicz, CEO MorrisMarlowe sp. z o.o. – Sytuacja jest o tyle niepokojąca, iż w tak turbulentnej gospodarce jedno niewłaściwe posunięcie może doprowadzić do kryzysu wizerunkowego i finansowego w firmie. Pozorna oszczędność może zatem nieść ze sobą niewspółmierne konsekwencje.

Marketingowcy zasadniczo dobrze, bo średnio na 7 z 10 możliwych punktów, oceniają swoją znajomość opinii klientów ich o firmie, a także znajomość wizerunku swoich produktów lub usług, swojej konkurencji oraz potencjalnych i rzeczywistych klientów/grup docelowych. Jedynie niewielki odsetek – 3,9% – wystawił sobie w tym zakresie najwyższą notę. Jednocześnie zdecydowana większość respondentów uważa zwiększenie wiedzy w tych zakresach za przydatne. Najwyżej ceniona jest wiedza dotycząca tego, co myślą o firmie jej klienci (68% wskazań).

– Wyniki w jasny sposób pokazują, że niezależnie od aktualnego stanu wiedzy warto pogłębiać świadomość w zakresie kluczowych aspektów działalności firmy, co jednak rodzi kolejną sprzeczność. Skoro specjaliści potrzebują obiektywnych danych i wymiernych wskaźników – powinni je uzyskać z badań. – tłumaczy dr Graszewicz.

W praktyce jednak marketerzy szukają innych źródeł, broniąc się głównie przed teoretycznie wysoką ceną badań, która de facto na przestrzeni ostatnich lat znacząca spadła i przestała być rzeczywistą barierą – dodaje Paweł Pawiński, Research Executive w MorrisMarlowe.

Pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem: http://morrismarlowe.pl/

Patroni medialni: Mensis.pl, Marketer+, PRoto, eGospodarka.pl, Marketing w praktyce, Nowy Marketing.

Zostaw odpowiedź