fbpx

Polska 9. rynkiem konsumenckim w Europie

Według prognoz instytutu GfK siła nabywcza polskich konsumentów wyniesie w 2013 roku aż 220 miliardów euro. A to oznacza, że wejdziemy do 10. największych rynków europejskich.

Co istotne GfK nie wskazuje ile faktycznie zostanie wydane, a ile możemy wydać jako konsumenci ogółem w ciągu jednego roku. Tym samym można zakładać, że w skład powyższej prognozy wchodzą także oszczędności (wszak możemy je wydać zawsze), a nie tylko szacowane roczne dochody.

 

Chociaż nasze 220 mld euro do wydania może robić wrażenie, to gdy zestawimy je z ilością ludności wypadamy dość blado na tle cywilizowanej Europy. Na 9. miejscu przedzielamy blisko 8-milionową Szwajcarię i 11-milionową Belgię. Porównywalna z nami Hiszpania, trapiona wieloletnim kryzysem i notująca potężny poziom bezrobocia wyda 611 miliardów euro.

 

Na kontynencie karty rozdają Niemcy i Francuzi, potem mamy Wyspiarzy i Włochów. W pierwszej dziesiątce jest także Turcja (na 6. miejscu), a zaraz za nią Holandia.

 

Nie tak dawno publikowaliśmy zestawienie globalnych wydatków reklamowych, z którego wynika, że Rosja jest liderem w naszej części Europy, Polska zaś została wrzucona do worka jako “inni”.

 

Co ciekawe, Rosji nie ma wśród 10 największych rynków w Europie, co wskazuje z jednej strony na potężny potencjał wzrostu rynku reklamowego w Polsce, który najwyraźniej niedorasta do wydatków konsumentów. Z drugiej zaś, zgodnie z wcześniej przytoczoną prognozą rynku reklamowego siła Rosji w naszym regionie będzie gwałtownie słabła.

 

 

 

Zostaw odpowiedź