fbpx

Poszukiwany projekt, poszukiwana dotacja na założenie firmy, część I

Od czasu gdy mam dostęp do internetu, zmienił się mój styl komunikacji, a nawet styl życia. Takie zdanie wypowiadane jest zapewne coraz częściej przez osoby, z którymi utrzymujemy relacje zarówno zawodowe, jak i prywatne. Właśnie, pisząc ten artykuł, w odpowiedzi na podjętą próbę rozmowy telefonicznej z jednym z redaktorów „Mensisa” dostałem SMS-a o treści: „(…), e-mailami, pliss”. Taki znak czasu.

Na pytanie, dokąd prowadzą takie zmiany, odpowiedzą zapewne następne pokolenia. Jedno jest pewne, otacza nas taka rzeczywistość i jak na razie musimy się w niej odnaleźć – a jak odnaleźć się w e-biznesie, którego udział w rynku rośnie z roku na rok? Będąc sprawnym obserwatorem, pewnie możesz wymienić kilka pomysłów na internetowe przedsięwzięcie, które ma szansę wygenerować zyski na rynku. Jednak dopóki nie spróbujesz, to się nie dowiesz, a jak inni przed tobą spróbują, to na biznes będzie już za późno.

Wraz z rozwojem usług internetowych i pojawieniem się e-biznesu wrażenie, że własna firma jest na wyciągnięcie ręki, wydaje się bardziej prawdopodobne. Jednak, pomijając choćby potrzebę znalezienia niszy rynkowej, start przedsięwzięcia wymaga również kapitału. Źródła jego pozyskania mogą być różne, jednak ich „wyschnięcie” jest uzależnione od sumy, jakiej potrzebujemy. Jakby nie liczyć, w przypadku mikro czy małego przedsiębiorstwa warto mieć na początek kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli nie jesteś w stanie pozyskać środków od osób prywatnych i z tzw. rynku komercyjnego, warto zainteresować się środkami publicznymi dostępnymi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, m.in. pozostającymi w dyspozycji powiatowych urzędów pracy, oraz projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednakże aby całe przedsięwzięcie miało sens biznesowy i szansę na funkcjonowanie na rynku w dłuższej perspektywie, proponuję przyjąć podstawową zasadę, że dotacje na własny biznes nie mają być celem samym w sobie, ale wsparciem finansowym, które ułatwi start przedsięwzięcia. Zatem najpierw pomysł na firmę, biznesplan (przynajmniej wstępny). Dopiero potem, jeśli z naszego biznesplanu wynika, że przedsięwzięcie będzie opłacalne, ale potrzebne jest nam wsparcie finansowe do jego uruchomienia (aby np. zakupić potrzebne środki, urządzenia, usługi) lub pozyskanie dodatkowego kapitału, to staramy się pozyskać dotację. Innymi słowy, dotacja jest jednym z kilku źródeł uzyskania środków do realizacji pomysłu, a nie impulsem do wygenerowania biznesowej idei potrzebnej do uzyskania dotacji. Prawdopodobnie to, kto wybrał jaką drogę, okaże się przy przygotowaniu i składaniu wniosków o dofinansowanie, a wraz z nimi wspomnianego biznesplanu, i oby ocena wniosków wskazywała, co trzeba zmodyfikować, niż potem miałby to zrobić rynek.

Zakładając, że przygotowałeś swój pomysł i opracowałeś wstępny biznesplan, chcąc skorzystać ze środków na wsparcie przedsiębiorczości w ramach środków publicznych, zadajesz sobie i znajomym pytania: gdzie się zgłosić, aby dostać środki? Jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać? Na co mogę przeznaczyć środki z dotacji? Czy będę musiał zwrócić otrzymane wsparcie? Jak długo trzeba prowadzić firmę po otrzymaniu wsparcia?

Spróbujmy się zatem przyjrzeć jednej z możliwości uzyskania dofinansowania, mianowicie działaniu 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego możliwe jest otrzymanie do 40.000 zł bezzwrotnej dotacji, oraz tzw. wsparcia pomostowego wypłacanego co miesiąc do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie pomostowe udzielane jest najczęściej na okres pół roku, z możliwością przedłużenia, w uzasadnionych przypadkach – do maksymalnie roku. Uzyskane wsparcie finansowe jest wliczane do tzw. pomocy de minimis.

Rok 2012 przyniósł jednak istotne zmiany w wydatkowaniu środków w ramach działania 6.2, które – najkrócej mówiąc – ograniczyły liczbę osób mogących uzyskać bezzwrotne dotacje, wprowadzając możliwość uzyskania mikropożyczki do maksymalnej wysokości 50.000 zł. Jakie będzie zainteresowanie pożyczkami, pokaże najbliższy rok.

Zmiana jest o tyle istotna, że np. z bezzwrotnych dotacji nie będą mogły korzystać osoby pracujące, a instytucje ogłaszające konkursy w województwach, tj. urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy, mogą dodatkowo zawęzić grupę odbiorców, np. jak to zrobił Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, ograniczając wsparcie tylko do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Zatem dla jednych przyszłych przedsiębiorców dobra wiadomość jest taka, że ze względu na ich tzw. trudną sytuację na rynku pracy będą mieli ułatwiony dostęp do środków na założenie firmy, a ich konkurencja będzie mniejsza. Dla pozostałych wprowadzenie dodatkowego kryterium dostępu pod hasłem wyrównywania szans uniemożliwi lub przynajmniej utrudni i tak niełatwy dostęp do dotacji.

Niemniej jednak popularność dotacji na pewno się nie zmniejszy, gdyż – jak pokazuje moje kilkuletnie doświadczenie w funduszach unijnych, mimo coraz trudniejszego dostępu (kryterium grupy docelowej), liczba osób zgłaszających się do projektów z dotacjami na działalność zdecydowanie przewyższała liczbę osób, które mogły być objęte wsparciem, i to nieraz o kilkadziesiąt razy. Abstrahując od różnych ocen zasadności i efektywności takiego wsparcia, należy zaznaczyć, że dla tych, którzy mają w planach założenie działalności i pozyskanie dotacji na „starych zasadach”, pierwsza połowa obecnego roku to gorący okres na znalezienie projektu i przystąpienie do niego.

Dla tych, których taka informacja mobilizuje i chcą się zmierzyć z dotacjami na „starych zasadach”, tj. znaleźć odpowiedni projekt, proponuję przeanalizować wyniki konkursów ogłoszonych przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy w ramach działania 6.2 POKL z 2011 roku. Przykładowo, w styczniu tego roku zostały wyłonione przez WUP w Katowicach podmioty oferujące takie wsparcie w województwie śląskim. Jednakże taka sytuacja dotyczy wybranych województw, w których konkursy były ogłaszane w poprzednim roku, a rozpoczęcie nastąpiło w poprzednim roku lub jest planowane na obecny rok. Konkursy ogłoszone w 2012 roku będą realizowane według nowych zasad. O zasadach udzielania pożyczek będzie jeszcze okazja napisać więcej na łamach „Mensisa”.


Zobacz drugą część artykułu  o tematyce dotacje na e-biznes.
Artykuł pochodzi z miesięcznika Mensis.pl nr 5, Marzec 2012. Autor: Piotr Dywański.


Zostaw odpowiedź